Login

[ajax_login]

Andrea VOIGT – EPEE

Andrea VOIGT är chef för organisationen EPEE (The European Partnership for Energy and the Environment), som har sitt säte i Bryssel. Hon svarar här på HVAC Intelligences frågor om organisationen hon leder och de utmaningar som HVAC-industrin just nu ställs inför.

Intervju med EPEE:s chef Andrea VOIGT

Intervju med EPEE:s chef Andrea VOIGT

Först av allt, kan du presentera organisationen EPEE? Vilka är medlemmar och vad har organisationen för mål ?

Andrea VOIGT – EPEE är en organisation som grundades år 2000. Bland medlemmarna finns främst tillverkningsföretag inom värmepumps-, luftkonditionerings- och kylbranschen (HVAC&R). Men det finns även amerikanska, japanska och europeiska organisationer inom HVAC-branschen bland våra medlemmar. Den franska organisationen Uniclima är ett exempel på en branschorganisation som är medlem i EPEE.

När EPEE startades var vår roll uttalat defensiv och vi bemötte vissa lagstiftningsförslag. Idag är EPEE:s roll betydligt mer pedagogisk. Vi fokuserar på att ge information och kunskap till beslutsfattare och politiska ledare inom EU. Vi vill föra vår industris talan i den ständiga dialog som förs med viktiga beslutsfattare. Genom goda relationer skapas därmed ett regelbundet och givande utbyte, både på nationell, europeisk och internationell nivå, ofta i samarbete med våra partnerorganisationer. Vårt mål är att konstruktivt bidra till lagstiftningsförslag genom att dela våra medlemmars branscherfarenhet med beslutsfattare.

 

På vilket sätt skiljer sig EPEE från andra organisationer inom HVAC-branschen?

Andrea VOIGT  – Tillverkarna inom HVAC-industrin representeras av EPEE utan mellanled. Vårt sätt att arbeta, som också är vår styrka, är att vara mycket reaktiva, eftersom vi samlar information direkt från våra medlemmar, som svar och en är aktiva och ständigt närvarande på sina respektive marknader. Tidsfaktorn spelar en viktig roll när det gäller att ge relevant information till de europeiska beslutsfattarna när lagförslag som gäller HVAC & R är under diskussion.

 

Vilka är de viktigaste frågorna för EPEE idag?

Andrea VOIGT  – Just nu fokuserar vi mycket på energieffektivitet. Det är en central fråga som är föremål för fem kompletterande direktiv, direktiv som hanteras av olika grupper vid Europeiska kommissionen.

  1. Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) som ska revideras inom en snar framtid.
  2. Direktivet om energieffektivitet (EED), som ställer krav på energieffektivitet och tvingar energidistributörer och/eller säljbolag i detaljistledet att uppnå energibesparingar 1,5% per år. Dessutom främjar direktivet användningen av smarta mätinstrument, energieffektiva renoveringar för vissa typer av byggnader och obligatoriska energibesiktningar för vissa företag.
  3. Direktivet om förnybar energi
  4. Direktiv om energimärkning
  5. Vissa aspekter av direktivet om ekodesign är under diskussion för närvarande.

EPEE arbetar aktivt med dessa frågor, men fortsätter också med att arbeta med genomförandet av F-gasförordningen, så att detta ger förväntat resultat.

 

Ja, hur ser situationen ut just nu när det gäller F-gasförordningen?

Andrea VOIGT – Den nya F-gasförordningen införs successivt. Förutom utfasningen av HFC, som är den största förändringen, listas klart och tydligt specifika förbud (bilaga 3) som t.ex. kylmedium med en GWP högre än 2500 för stationära kylsystem.

EPEE har redan från starten stöttat de åtgärder som leder mot utfasning eftersom dessa påskyndar övergången till köldmedel med lägre GWP, samtidigt som man bibehåller en viss flexibilitet. Användaren kan välja det mest lämpliga köldmediet med hänsyn till energieffektivitet, säkerhet och miljö. Utfasningen av HFC diskuteras även på internationell nivå, inom ramen för Montrealprotokollet. För att förhindra att europeiska aktörer drabbas negativt är det viktigt att de åtgärder som vidtagits inom EU överensstämmer med ett eventuellt internationellt avtal – även om det inte har konsekvenser på kort sikt.

 

På vilket sätt kommer de här förändringarna att påverka HVAC-industrins strategi i framtiden?

Andrea VOIGT – Jag skulle säga att våra medlemmar redan är mycket medvetna om de utmaningar som ändrade direktiv innebär och HVAC&R-industrin tar förändringsarbetet seriöst. Man är medveten om att beslut om lagändringar som fattas i Bryssel påverkar verksamheten både på nationell och europeisk nivå. Även om det inte gäller precis alla aktörer inom HVAC&R-industrin, så är somliga särskilt aktiva när det gäller att arbeta för att positivt påverka framtida lagändringar och strävar efter att förutse vilka beslut som kan komma att fattas i framtiden. Andra föredrar att noga övervaka att man följer nya lagar och regler och är på så vis effektiva när det gäller att anpassa sig.

Tack till Andrea VOIGT som har tagit sig tid med att ge oss den här intervjun.

 

Kort om Andrea VOIGT

Andrea VOIGT är en erkänd branschexpert i HVAC&R i Europa. Hon började sin karriär på RHONE POULENC i Tyskland. Hon grundade och styrde sedan AMV COMMUNICATION, en kommunikationsbyrå som specialiserat sig på HVAC&R. Hon är vd för EPEE sedan 2009, och befann sig bland annat i centrum av de intensiva förhandlingarna som hölls om F-gasförordningen. Andrea har avlagt examen i Herties School of Governance i Berlin, Tyskland och Oxford College of Marketing i Storbritannien.

 

background