ADEME HAR INSTIFTAT NYTT FRANSKT KLIMATPRIS

FRANKRIKE – ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’énergie) är ett franskt organ som arbetar med energi- och miljöfrågor och som har beslutat att tillsammans med ett antal andra aktörer beslutat att instifta ett pris kallat CLIMATE SOLUTIONS AWARDS (Trophees Solutions Climat). Det skriver ADEME i en pressrelease publicerad den 25 juni i år.

Samarbetspartners är C3D, CRÉDIT COOPÉRATIF, OREE, SOLUTIONS COP21, THE SHIFT PROJECT och WORLD EFFICIENCY. Tillsammans med ADEME har ovan nämnda företag eller organisationer beslutat att utse de bästa lösningarna för att minska och/eller anpassa sig till klimatförändringar. Man önskar belöna innovativa lösningar som leder till minskad energikonsumtion, minskade utsläpp av växthusgaser och lösningar som bevarar jordens resurser.

ADEME uppmanar alla intresserade företag att lämna in sina tävlingsbidrag på http://www.oree.org/trophees-solutions-climat.html. Priser kommer att delas ut i två olika kategorier: Adaptation to climate change och Mitigation (reduction of emissions). Alla företag som vill delta i tävlingen måste ha genomfört ett projekt eller lösning som antingen har gett bevisat minskad klimatpåverkan eller har varit till nytta för tätorten när det gäller ekonomiska faktorer såsom sysselsättning, bevarande av naturresurser och den biologiska mångfalden. Alla kandidater måste ha en verksamhet i Frankrike, men själva projektet kan ha en internationell dimension.

Prisutdelningen kommer att hållas den 2 december 2015 under COP21 som äger rum i den franska staden Le Bourget, som ligger strax utanför Paris, och organiseras av WORLD EFFICIENCY. Vinnarna kommer också att hedras den 4 december under “Winners Conference” på Grand Palais som en del av COP21 Solutions event. Juryn kommer att bestå av experter på resurshantering och klimatfrågor och kommer att ledas av Hervé LE TREUT, som är klimatexpert och chef för INSTITUT PIERRE SIMON LAPLACE, samt forskningschef vid CNRS (Franska nationella forskningscentret) och bidragsgivare till IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Mer information finns att läsa på www.ademe.fr