Alfa Lavals nya industriella luftkylare Arctigo på Chillventa

SVERIGE – ALFA LAVAL har fört en ny dimension av friskhet till Chillventa 2014 med sin nya industriella luftkylare, kallad Arctigo.

Utrustningen kan anpassas för olika köldmedier, bl.a. R744 (CO2). Arctigos produktlinje består av blockmoduler, där enheterna specialbyggs för att passa kundens krav vad gäller bl.a. energieffektivitet. Sortimentet består av enkelblåsande luftkylare för kyl- och frystillämpningar i medelstora till stora kylrum, konstruerad för att bevara livsmedel i temperaturer mellan +10 till -40 °C. Anläggningens flexibilitetet säkerställer att det kan användas i olika sammanhang för att förvara både färska och frysta varor under goda förhållanden.

Arctigos avfrostningsystem har optimerats och är utformat för att ge största möjliga effektivitet till lägsta kostnad för användaren. Varje systems avfrostningsfunktion kan optimeras för specifika applikationer och villkor och tar dessutom hänsyn till användarnas beteende. Relativt små detaljer som hur ofta dörren öppnas och luftkylarens exakta placering uppmärksammas vid installationen för att säkerställa optimal prestanda.

ALFA LAVAL erbjuder produkter och tjänster inklusive lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering och har kunder inom vitt skilda industrisektorer. ALFA LAVAL:s produkter används bl.a. inom verkstads-, livsmedels- och gruvindustrin men även inom kyla/värmeindustrin. Företaget finns i nästan 100 länder med 20 större produktionsenheter, varav 12 i Europa, och har för närvarande 16 000 anställda.