ARISTON VINNER VIKTIG RÄTTEGÅNG OM VARUMÄRKE I KINA

KINA – ARISTON, den italienbaserade företagsgruppen som specialiserar sig på bl.a. komfortvärme, har vunnit en viktig strid i domstolen i Nanjing. Nanjing är huvudstad i den dynamiska Jiangsuprovinsen, som rymmer drygt 70 miljoner invånare. Domen innebär att bolaget erkänns som ett “välkänt varumärke”, och meddelades efter det att ARISTON inlett ett domstolsförfarande mot det kinesiska företaget JIAXING ALISIDUN ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD och distributören AIJUN JIANG för missbruk av sitt kinesiskregistrerade varumärke A LI SI DUN. De åtalade dömdes till ett skadestånd på motsvarande 290 000 euro.

Domen betraktas som en milstolpe eftersom det är mycket svårt för internationella varumärken att få ett sådant erkännande i Kina. Endast ett fåtal stora globala varumärken har hittills lyckats få en liknande dom. Beslutet kan nu bana väg för att andra företag kan komma att mer rigoröst upprätthålla respekten för sina registrerade varumärken på den kinesiska marknaden.

ARISTON hoppas att erkännandet av deras varumärke ska ge dem möjlighet att skaffa sig en mer prestigefylld situation både vad gäller image och kundernas intryck, men framför allt ett bättre utgångsläge när det gäller att stärka sitt rättsliga skydd. Det är särskilt viktigt för de företag som innehar ett s.k. “välkänd varumärke” eftersom det innebär att de bättre kan försvara sig mot både varu- och tjänsteförfalskare. Företaget hoppas vidare att man tack vare domstolens erkännande kommer att kunna dra nytta av enklare och betydligt billigare administrativt skydd, eftersom det skydd som ett i domstol erkänt varumärke innebär, är obestridligt på kinesisk, administrativ nivå.