BDR THERMEA PUBLISERAR SIN FÖRSTA RAPPORT OM SAMHÄLLSANSVAR

EUROPA – Tillverkaren och distributören av hållbara och smarta klimatlösningar, BDR THERMEA, har lanserat en ny strategi för Corporate Social Responsibility (CSR), eller samhällsansvar på svenska, som går under namnet Better Together. En första CSR-rapport har nyligen publicerats och den baseras på en kartläggning av personalens ståndpunkter, samt intervjuer med leverantörer och kunder för att ta reda på vilka CSR-frågor som verkligen betyder något för företagets intressenter. Denna första CSR-rapport tar även upp exempel på företagets arbetsuppgifter och en del av BDR THERMEA:s senaste aktiviteter.

Företaget berättar i sitt nyhetsbrev att Better Together-strategin har utvecklats för att bättre fokusera på CSR-arbetet inom företaget och samtidigt stärka företagskulturen inom BDR THERMEA, som koncentrerar sig på begreppet hållbarhet. Företaget meddelar vidare att målet med rapporten är att visa att industrigruppen verkligen engagerar sig i miljön och fortsätter att arbeta med att säkerställa att människor som verkar i förädlingskedjan bemöts på ett bra sätt. Detta vill man göra genom att förbättra produkter, stärka leveranskedjan, ge möjligheter till personlig utveckling inom företaget och stärka verksamheten.

Företagets talesman Rob van BANNING säger: “CSR är inte en ny filosofi hos BDR THERMEA. Vi har i många år gått längre än nödvändigt när det gäller att uppfylla miljö- och arbetsfrågekrav, och vi har sett till att skapa möjligheter att sammanföra våra kommersiella mål, vårt engagemang för människor, och vår kunskap om miljöbegränsningar. Vi arbetar med att förnya värme- och varmtappvattenlösningar på ett så intelligent sätt som möjligt, som samtidigt ger valuta för pengarna och betydligt minskad miljöpåverkan. ”

Bolagets uttalade mål är att skapa branschledande kundorientering och kundbelåtenhet, att ständigt förbättra och utveckla produkter och tjänster, att arbeta med användarvänliga värme- och kylprodukter, att tillämpa internationellt vedertagna sociala och miljörelaterade normer i alla leveransavtal, att följa högt ställda krav på hållbara arbetsmetoder och för att tillämpa en hållbar redovisningsstandard.

BDR THERMEA står bakom många av Europas stora varumärken inom värme- och varmvatten. Dessa inkluderar DE DIETRICH, BAXI, REMEHA, BRÖTJE, CHAPPÉE och BAYMAK. Företagsgruppen sysselsätter mer än 6000 människor i hela Europa och har en årlig försäljning på ca 1,7 miljarder euro.