BEIJER REF stärker sin position med förvärv av tyska kylgrossisten GRÜN

SVERIGE – Den svenska gruppen BEIJER REF har förvärvat nettotillgångarna i GRÜN Großhandel für Kälte- und Klimazubehör, grossist för kyl- och luftkonditioneringstillbehör, verksamt i Tyskland. GRÜN omsätter i dagsläget ca 25 miljarder kronor och har sedan starten 2009 etablerat sig som en stabil aktör på kylgrossistmarknaden.

“Tyskland fortsätter att vara en mycket intressant tillväxtmarknad där BEIJER REF successivt bygger upp en allt starkare position. GRÜN blir ett värdefullt tillskott på den tyska marknaden, tack vare sitt 
utmärkta geografiska läge i Stuttgart och en verksamhet som passar BEIJER REF:s profil inom såväl kylgrossisthandel som komfortkyla”, 
säger Per Bertland, VD för det svenska företaget i ett pressmeddelande den 25 september 2014.

Omsättningen på den tyska marknaden ökar för närvarande snabbt och förvärvet är förenligt med BEIJER REFS tillväxtstrategi i Tyskland. Det svenska bolaget etablerade sig där år 2011 och kommer i och med förvärvet av GRÜN att vara verksamt i flera städer, såsom Düsseldorf, Nürnberg, München, Leipzig och Stuttgart. GRÜN kommer att integreras i BEIJER REF vilket bör ge dels en förstärkt marknadsposition i Tyskland, dels kostnadssynergier genom samordning med BEIJER REF:s redan befintliga verksamhet i landet. Ledningen för GRÜN kommer även i fortsättningen verka aktiva inom bolaget.

GRÜN kommer att integreras i BEIJER REF:s räkenskaper från och med oktober 2014 och förvärvet förväntas ha en viss positiv effekt på nettoresultatet.