BOSCH EXPANDERAR I NORDAMERIKA

USA – BOSCH publicerade i mitten av juli en analys av första halvårets verksamhet i Nordamerika vilken visar att bolaget fortsätter att utvecklas mycket starkt på denna marknad. Under de första sex månaderna av 2015 noterade det tyska teknik- och tjänsteföretaget en betydande ökning av försäljningen i regionen, där man för närvarande sysselsätter nära 29000 personer.

“Baserat på den nuvarande ekonomiska situationen, räknar vi med att fortsätta att växa fram till slutet av året”, förklarade Werner STRUTH, medlem i ROBERT BOSCH GmbH:s styrelse och ansvarig för verksamheten i Nord- och Sydamerika.

Enligt siffrorna från år 2014 har BOSCH tidigare lyckats öka sin totala försäljning i USA, Kanada och Mexiko i nominella termer med 8,6% till 8,5 miljarder euro, vilket innebär en ökning med så mycket som 9,3%.

“Vi är på väg att fördubbla vår försäljning på de amerikanska kontinenterna fram till år 2020” berättar Werner STRUTH. “Alla fyra av BOSCH:s verksamhetsgrenar i Nordamerika presterar mycket bra. Mobility Solutions och Industrial Technology har varit särskilt framgångsrika, men även Consumer Goods samt Energy and Building Technology är sektorer där man noterar en stabil tillväxt.”

Under de senaste tio åren har företaget investerat nästan 2,2 miljarder euro i forskning och utveckling samt lokal tillverkning och BOSCH hoppas kunna fortsätta att expandera sin verksamhet i Nordamerika under de närmaste åren också.
“Vi planerar att investera närmare 370 miljoner euro i Nordamerika redan i år. Åtagandet förstärker ytterligare regionens ställning inom Bosch-koncernen,” fortsatte Werner STRUTH.

I augusti 2015 planerar företaget att officiellt öppna en ny industrianläggning i Tepotzotlán, Mexiko. Sedan juni 2015 är produktion av gasdrivna momentana varmvattenberedare i gång, aggregat som är avsedda för de mexikanska och latinamerikanska marknaderna. BOSCH har också skissat upp planer på att bygga ut sina industrianläggningar i tre andra mexikanska städer, nämligen Juárez, San Luis Potosí och Mexico City under de kommande åren.

Som för att ytterligare bekräfta dessa positiva framtidsutsikter stärkte dessutom BOSCH sin lokala närvaro i fjol genom att öppna sitt första kommunikationscenter i Fort Lauderdale, USA, och etablera ett nytt center för mjukvaruutveckling i Guadalajara, Mexiko. Centret för mjukvaruutveckling har utformats för att kunna erbjuda programmerings- och applikationstjänster för bilindustrin och BOSCH:s egna industrianläggningar i Nord- och Sydamerika. Bolaget förutspår dessutom att verksamheterna runt uppkoppling, automation, elektrifiering i allmänhet, och energieffektivitet i synnerhet, kommer att visa sig bli starka tillväxtmarknader inom en snar framtid.

“En stark lokal närvaro är avgörande för att kunna göra det mesta av möjligheterna i en region,” avslutade STRUTH.