Byggnadsrenovation: branschen föreslår en energieffektivitet på minst 40%

EUROPA – Renoveringen av byggnader ingår som en viktig del i EU:s vision av energisäkerheten 2030. Ett antal viktiga organisationer och företag inom byggbranschen föreslår att man siktar mot att uppnå minst 40% energieffektivitet fram tills dess.

Projektet «Klimat & Energi 2030» och EU:s strategi för energisäkerhet har båda ett etablerat schema, baserat på en väl etablerad policy som diskuteras vid ministerrådet den 23 oktober. EU:s 28 deltagande statschefer genomförde ett slags «stresstester», som utvärderar EU-länders resistens mot eventuellt uteblivna gasleveranser under vintern. Resultatet blev i några länders fall alarmerande, med privathushåll lämnade helt utan värmeförsörjning.

I ett brev till de 28 statscheferna skriver branschorganisationerna bl.a: “En storskalig omfattande renovering av byggnadsbeståndet inom EU skulle kunna minska energiimporten, utan extra kostnad, jämfört med andra lösningar som erbjuds i dagsläget. Med tanke på att byggsektorn är den största konsumenten av gas, borde ett minskat beroende av just gas medföra minskat slöseri med energi i byggnader. ”

Som en del av «Klimat & Energi 2030» siktar stora industrier på en ökad energieffektivitet med minst 40% fram tills dess. En förutsättning för att detta mål ska uppnås är att politiska initiativ inom EU tas för att skapa ett ambitiöst program för energirenovering av byggnader och fastigheter. Man föreslår att energibesparingsprojekt realiseras genom att påbörja storskalig renovering i noga utvalda byggnader inom ett första område, med målsättningen att uppnå en energieffektivitet på 40%. Detta är ett utmärkt tillfälle för att väsentligt öka energisäkerheten inom EU, anser man.