CARRIER TRANSICOLD FRANCE ÖPPNAR NYTT SERVICECENTER

FRANKRIKE – CARRIER Transicold Frankrike har nyligen öppnat ett nytt servicecenter i Brécé, som ligger nära Rennes i nordöstra Frankrike. Det nya servicecentret säkrar CARRIER Transicolds kapacitet att hålla hög servicenivå i moderna anläggningar när det gäller både tjänster och produkter. Företaget har uttalat hög ambitionsnivå beträffande kundservice och kvalitet och man hoppas från företagets sida att det nya servicecentret kommer att bidra till att att uppnå målet med förbättrade internationella transporter av temperaturreglerade laster.

CARRIER Transicold har funnits i regionen sedan 1970 och det nya servicecentret är strategiskt beläget i ett industriområde nära Rennes, som f.ö. är en region med mycket livsmedelsindustri och goda vägförbindelser. Carriers nya anläggningen är 1200 m2 stor byggnad omgiven av en 3000 m2 stor parkering. Servicecentret har tre lastbilar och ett gediget reservdelslager, vilket innebär att tekniker kan utföra alla nödvändiga underhållsoperationer och service på plats.

Tanken är att man också ska kunna agera snabbare och vara mer lyhörd för kundens behov vid inkommande kundsamtal. Som en del av denna ökade kundservice har CARRIER dessutom ett team som kommer att vara tillgängligt 24 timmar om dygnet för att snabbt kunna ingripa i händelse av mekaniska driftstörningar. För att öka effektiviteten och garantera optimalt skydd i kylkedjan omfattar servicecentret dessutom en verkstad avsedd enbart för underhåll, där ett team med 10 tekniker med kompetens inom kyla, motorer och elektronik arbetar.

En testanläggning finns även på plats i servicecentret i franska Brécé. Den används för att kontinuerligt testa och därmed säkerställa att CARRIER Transicolds kylenheter fungerar i enlighet med ATP (Perishable goods transport agreements), alltså det transportavtal som gäller för färskvaror. Man vill på alla sätt arbeta för att kunderna får sina temperaturkänsliga laster levererade i tid och i optimalt skick.

“Vi är mycket nöjda med att kunna ge våra kunder mervärdestjänster och support, och detta tack vare vår nya, moderna anläggning i Brécé och ett dynamiskt servicenätverk”, berättar Jean-Pascal VIELFAURE, vd för CARRIER Transicold France. “Med över 60 serviceanläggningar och ca 250 tekniker, är kundvård en nyckelprioritering för CARRIER Transicold France, och vi strävar konsekvent efter att inte bara möta – utan att överträffa – våra kunders behov.”