Login

[ajax_login]

LAGAR & FÖRORDNINGAR

0 fortsättning

Fängelse för utsläpp av köldmedier utdömdes nyligen av en domstol i Ohio, USA. Ett relativt strängt straff delades ut till...

0 fortsättning

SCHWEIZ – Parterna i Montrealprotokollets öppna arbetsgrupp (OEWG 37) möttes för att diskutera HFC i Geneve den 4-8 april. Man...

0 fortsättning

USA – Den amerikanska branschorganisationen AHRI (The Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) har varmt välkomnat det beslut som parterna i...

0 fortsättning

TYSKLAND – En stormarknad i Marburg-Cappel, Tyskland, är den första i sitt slag att få miljömärkningen BLUE ANGEL för visat...

0 fortsättning

STORBRITANNIEN – Luftkonditioneringsanläggningar med köldmediet R22 har användningsförbud sedan 1 januari 2015, då den nya F-gasförordningen trädde i kraft. Nu...

0 fortsättning

VÄRLDEN – Hur främjar man bäst hållbar offentlig upphandling? Det var ett av ämnena som avhandlades under ett webbseminarium den...

0 fortsättning

En ny studie som genomförts av forskarna Boris KINGMA och Wouter VAN MARKEN LICHTENBELT vid MAASTRICHT UNIVERSITY visar att en...

0 fortsättning

VÄRLDEN – FN:s miljöprogram (UNEP) och The Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) signerade den 23 juli ett avtal efter...

0 fortsättning

KINA – ARISTON, den italienbaserade företagsgruppen som specialiserar sig på bl.a. komfortvärme, har vunnit en viktig strid i domstolen i...

0 fortsättning

BELGIEN – The European Partnership for Energy and the Environment ( EPEE) understryker vikten av att upprätthålla och genomföra befintlig...

0 fortsättning

EUROPA – EU-kommissionen har meddelat att man år 2016 kommer att ställa strängare krav när det gäller energieffektivitet och prestanda...

0 fortsättning

USA – Varmvattenberedare står plötsligt i rampljuset sedan de amerikanska tillverkarna har svarat på uppdaterade federala lagar med bättre isolering...

0 fortsättning

FRANKRIKE – Sedan i år tillåts användandet av fjärrvärmecentraler för enfamiljshus och lägenheter i Frankrike. Ett officiellt tillkännagivande publicerades nyligen...

0 fortsättning

USA – Ett fryslager i Connecticut har accepterat att betala ca 125 000 US-dollar i böter efter att ha överträtt...

0 fortsättning

EUROPA – Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD) hänvisar till europeiska normer i beräkningen av byggnaders energiprestanda och system. Syftet med...

0 fortsättning

EUROPA – Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) refererar till de europeiska förordningar som skall beaktas vid beräkningen av byggnaders...

0 fortsättning

EUROPA – Renoveringen av byggnader ingår som en viktig del i EU:s vision av energisäkerheten 2030. Ett antal viktiga organisationer...

0 fortsättning

EUROPA – I ett brev riktat till statscheferna skriver tre ledande branschorganisationer: “En storskalig grundrenovering av byggnadsbeståndet i hela EU...

0 fortsättning

FRANKRIKE – Direktiv för fransk energipolitik som medför energibesparingar gäller sedan en lag antogs den 13 juli 2005. Lagen ses...

0 fortsättning

FRANKRIKE – Lagen om obligatoriska kontroller av inomhusluften i daghem och skolor för barn under 6 år skulle i normalt...

0 fortsättning

USA – Det amerikanska energidepartementet har föreslagit nya effektivitetsnormer för takmonterade luftkonditioneringsaggregat på affärslokaler och shoppingcentra. Departementet önskar en minskning...

background