CHILLERS – FRAMTIDENS LÖSNING FÖR KYLA?

THAILAND – Svårigheten att hitta medelstora luftkonditioneringssystem med lågt GWP (Global Warming Potential) kommer att medföra en ökande användning av chillers i framtiden. Det var en av slutsatserna när tekniska experter och branschföreträdare från hela världen samlades för ett två dagar långt seminarium, där bl.a. genomgripande diskussioner hölls om HFC (fluorkolväten) och alternativ till dessa. Seminariet var en förberedande överläggning som hölls ett par dagar innan Montrealprotokollets arbetsgrupp möttes i Bangkok, den 22-24 april i år.

Det är i dagsläget bevisligen svårt att identifiera lämpliga substitut för medelstora luftkonditioneringssystem, trots att det finns ett antal alternativa köldtekniker med låga GWP-värden för chillers, samtidigt som man gör framsteg när det gäller att hitta alternativ med lägre GWP-värden för mindre, fristående luftkonditioneringssystem.

I strävan efter att införa köldmedier med lägre GWP har flera möjliga lösningar lagts fram, bland annat förslaget om att ändra system och sikta mot en bredare användning av chillers medan ett annat förslag var möjligheten att använda köldmedier med låg brännbarhet för små till medelstora system.

Deltagarna kom dock inte fram till någon enhällig lösning. Problemet är särskilt viktigt och relevant i varma klimat, där behovet av luftkonditionering är en viktig fråga och efterfrågan av medelstora luftkonditioneringssystem finns nästan överallt. Man kom däremot fram till många exempel på GWP-låga alternativ som i princip skulle kunna anpassas till förhållanden med höga temperaturer.

Chillers anses vara en sektor som har bra alternativ med låga GWP-värden, såsom kolväten, F-gaser, ammoniak och vatten, lättillgängliga redan nu eller inom en snar framtid.

Kolväten och HFC32 är redan idag ett alternativ till mindre mini split-system, även om den maximala kapaciteten hos system med kolväten är begränsad, främst på grund laddningsbegränsningarna i berörda produkter. Det föreslogs att R290 (propan) skulle kunna användas för kapaciteter upp till 3,5 kW, medan alternativ utan HFC ännu inte identifierats för större system, såsom luftkonditioneringssystem med multi-split. Det konstaterades också att köldmedier som klassas som milt brandfarliga under säkerhetsklassning A2L, såsom R32, kan laddas upp till ca 60 kg, vilket skulle vara en lösning som tillfredsställer en stor del av marknaden.

Fluorkolväten används främst i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsbranschen, som står för 86% av HFC-användningen. Av dessa 86% har det uppskattats att 56% av den globala GWP-vägda HFC-konsumtionen används i luftkonditioneringsapparater, medan resterande 30% används i andra typer av kylsystem.

I dagsläget svarar chillers och industriella kylsystem för 8% respektive 6% av den GWP-vägda HFC-konsumtionen medan luft-till-luft luftkonditioneringssystem, kommersiella kylsystem och mobila luftkonditioneringssystem förbrukar majoriteten av HFC, motsvarande respektive 25%, 22% och 20% av GWP-vägd HFC-konsumtion.