Crowley Carbon och EcoEnergy Group samarbetar över gränserna

Irland, Skottland – CROWLEY CARBON och ECOENERGY GROUP samarbetar över gränserna. Det skotska företaget ECOENERGY GROUP har nyligen meddelat att man går samman med CROWLEY CARBON, ett irländskt företag som arbetar inom samma sektor, nämligen optimering av industriell energieffektivitet. Samarbetet innebär att man gemensamt kommer att marknadsföra tjänster som medför minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet.

Det strategiska samarbetet innebär inte enbart att de båda företagen kommer att kunna utöka sina respektive produktsortiment och kostnadseffektiva lösningar, utan understryker också den starka allians som har etablerats mellan Skottland och Irland, menar de båda bolagen.

Tillkännagivandet gjordes i närvaro av Irlands minister för kommunikation, energi och naturresurser, Alex WHITE. Ministern kommenterade tillkännagivandet: “Skottland är ett av de ledande länderna i Europa när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Cleantech är en av de snabbast växande sektorerna i Irland och sektorn har utvecklat stor kompetens genom samarbete med andra aktörer. Samarbetet kan hjälpa de båda länderna att uppnå minskade koldioxidutsläpp. Dagens tillkännagivande […] visar den verkliga potentialen som finns för den här typen av samverkan mellan irländska och skotska företag inom den här sektorn. Jag gratulerar båda företagen och önskar dem all framgång i regionen.”

Samarbetet mellan CROWLEY CARBON och ECOENERGY GROUP stärker sektorn för cleantech i den här delen av Europa och visar att samverkan mellan företag inom energibranschen leder mot en allt ljusare framtid, menar de båda inblandade företagen.