DANFOSS nya version av databas över kompressorer och kondensorer

DANMARK – I en nyligen publicerad tidskrift presenterade DANFOSS den nya versionen av sin databas i COMPASS (leverantör av supporttjänster), en databas som behandlar kompressorer som behöver ersättas. Den uppdaterade databasen, som är avsedd att användas av proffesionella tekniker, har utvidgats och innefattar nu ett parti som rör kondensoraggregat. Teknisk information finns också att få i samma databas om utbyte av ett redan installerat aggregat är aktuellt.

Ett par bokstäver från produktetiketten är tillräkligt för att COMPASS ska kunna göra en sökning och välja ut de lämpligaste av DANFOSS modeller, där eventuella skillnader mellan ursprunglig kylkapacitet och dimension samtidigt uppges. COMPASS programvara online tillhandahåller vidare grundläggande information om de föreslagna modellernas tillämpning, köldmedier, kyleffekt, kostnad etc.

Eftersom online-programvaran är kopplad till DANFOSS produktkatalog på hemsidan, kan man även få information om Danfoss övriga utbud, om så önskas. Programmet presenterar också en lista över DANFOSS kompressorer och kondensoraggregat som är lämpliga alternativ till 26 enheter från andra tillverkare. Likvärdiga modeller föreslås utifrån det utbud som tillhandahålls i den region där sökningen genomförs.

COMPASS programvara är tillgänglig för gratis nedladdning.