DSI FÖRBÄTTRAR HORISONTELLT PLATTFRYSSYSTEM

DANMARK – Det danska företaget DSI (Dybvad Stålindustri A/S) som designar och tillverkar manuellt manövrerade och automatiska plattfrysare för frysanläggningar både på land och till sjöss, presenterar nu en ny horisontell plattfrysare som behöver 25-50% mindre köldmedium, utan att för den delen kräva längre infrysningstid.

DSI berättar att deras nya horisontella plattfrysare kommer att underlätta för kunderna att följa gällande bestämmelser och normer. Den nya plattfrysaren utvecklades som ett resultat av kundernas ökande efterfrågan på kylutrustning med mindre mängd köldmedium.

DSI har hittills producerat mer än åtta typer av plattfryssystem som fungerar med minskad köldmedievolym, utan att det skett några förändringar i effektivitet när det gäller infrysningstid. Samma resultat gäller för den nyaste modellen av horisontell plattfrysare, vilket innebär att DSI kan erbjuda likvärdig kvalitet med minskad köldmedievolym, menar företaget i sin information om produkten.

Ungefär hälften av DSI:s horisontella plattfrysare är installerade på fiskefartyg runt om i världen. De säkerställer huvudsakligen snabb nedfrysning av hel fisk, fiskfiléer, räkor etc. Återstoden av frysarna är installerade på land och används framför allt vid snabb frysning av fisk och skaldjur, kött och köttprodukter, fågel, grönsaker och andra livsmedel.