EMERSON LANSERAR UPPDATERAD VERSION AV SELECT SOFTWARE

TYSKLAND – EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES EUROPE lanserar en ny och uppdaterad version sin programvara Selection Software 7.11. En av de viktigaste förändringar jämfört med den tidigare versionen är att nya köldmedier som t.ex. R450A, R448A, R449A och R513A lagts till i förteckningen över godkända köldmedier för kompressorer och kondensoraggregat.

Utöver denna användbara uppdatering har en ny generation av produktserien Copeland Scroll Summit, alltså scrollkompressorer, nu lanserats. Det nya sortimentet omfattar ZB*K5 kompressor för tillämpning i medeltemperaturer och ZF*K5 kompressor för tillämpningar i lägre temperaturer.

Den nya programvaran har också utökats med driftsparametrar för semi-hermetiska kompressorer för flera köldmedier, vilket innebär ändrade begränsningar. Den senaste versionen av Selection Software 7.11 innehåller också nya funktioner daggpunktsberäkning.