ENERGIBESPARINGAR I FRANKRIKE MELLAN 2005 OCH 2014

FRANKRIKE – Det franska ministeriet för ekologi, hållbar utveckling och energi har offentliggjort statistik som visar de energibesparingar som gjorts inom olika sektorer under perioden 2005 – 2014. Statistiken visar på goda nyheter för villaägare, som är bäst i klassen, samtidigt som den indikerar att det fortfarande finns utrymme för framsteg inom andra branscher.

Siffrorna visar att den i särklass största energibesparingen gjordes inom bostadssektorn, som stod för 75% av den totala energibesparingen som gjorts inom alla sektorer under den angivna tidsperioden. Servicebranschen hamnade på en andraplats, men långt efter ledarna, med energibesparingar på 13% av den totala insparade energimängden.

Industri- och tillverkningslokaler kom på en tredjeplats och svarade för 7% av den totala energibesparingen, medan nätverk stod för 2%. Sist på det franska energiministeriets lista hamnade jordbruks- och transportsektorerna som båda representerar 1% var av de totala energibesparingarna som gjorts under tioårsperioden.