Nya effektivitetsnormer för takmonterade AC-aggregat i USA

USA – Det amerikanska energidepartementet har föreslagit nya effektivitetsnormer för takmonterade luftkonditioneringsaggregat på affärslokaler och shoppingcentra. Departementet önskar en minskning på upp till 30% av energiförbrukningen av dessa installationer. De föreslagna normerna fastställer en miniminivå IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio) till 12,3-14,8 beroende på typ av utrustning och kapacitet.

Nästan hälften av fastigheterna för kommersiellt bruk i USA har luftkonditioneringsaggregat monterat på taket. Tillämpningen av de nya normerna kan bidra till att uppnå betydande energibesparingar på nationell nivå av aldrig tidigare skådat slag.

“De nya normerna som föreslagits av energidepartement är en frisk fläkt för företag, eftersom luftkonditionering står för ca 10% av elkostnaden i fastigheter av kommersiellt slag”, säger Steve Nadel, verkställande direktör i USAs råd för effektiv energibesparing. “De nya normerna för energieffektiva luftkonditioneringsaggregat kommer att leda till nya lösningar över hela landet, det kommer inte bara att spara pengar för företagen, men också minska efterfrågan på el och minska utsläpp i miljön”.

Energidepartement bedömer att livslängden på ett luftkonditioneringsaggregat är strax över 30 år. De föreslagna normerna kommer möjliggöra för företag att spara mellan 16 och 50 miljarder dollar och samtidigt minska energiförbrukningen med cirka 1,3 miljarder kWh. De nuvarande effektivitetsnormerna för takinstallationer innebär högst effektivitetsnivå när aggregatet används vid full kapacitet, en nivå som sällan uppnås förutom de allra varmaste dagarna. De nya IEER-normerna innebär högre effektivitet redan vid 25, 50, 75 och 100% av den totala kapaciteten. Traditionella luftkonditioneringsaggregat redan installerade i kommersiella fastigheter har i genomsnitt i dag en energieffektivitet på ca 9,5 till 11,5, medan de flesta stora tillverkare erbjuder nya aggregat som kan uppnå en nivå av IEER upp till 21.

Amerikanska energidepartement instiftade «RTU Challenge» i ett försök att sporra utvecklingen av takmonterade luftkonditioneringsaggregat med högre verkningsgrad för större affärslokaler.