EU STÄLLER HÖGRE KRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

EUROPA – EU-kommissionen har meddelat att man år 2016 kommer att ställa strängare krav när det gäller energieffektivitet och prestanda och att man kommer att fortsätta arbetet med att ytterligare genomdriva redan befintliga förordningar.

Maroš ŠEFČOVIČ, kommissionens vice ordförande, bekräftade att de nya direktiven kommer att ställa högre krav jämfört med de befintliga direktiven om energieffektivitet (energieffektivitetsdirektivet, EED) och om byggnaders energiprestanda. Han medgav dock att det var liten eller ingen chans att de nationella regeringarna är villiga att revidera sina mål att öka energieffektiviteten med 27% fram till 2030, något man kom överens om i oktober förra året och som kan komma att diskuteras igen år 2020.

Den 18 juni ställde kommissionen Grekland inför rätta i EU-domstolen för att inte ha följt direktiven i EED. Grekland är nu tvingat att betala ett dagligt vite på nästan 30 000 € tills man helt genomfört de förändringar som krävs för att följa direktivet.

Det finns andra länder som också står i skamvrån, nämligen Tyskland, Österrike, Portugal, Kroatien, Bulgarien, Irland, Lettland och Rumänien, som alla har fått en sista varning. Om ingen bättring sker är nästa steg för de dessa länder att stå till svars inför EU-domstolen.

I mars i år vidtog kommissionen rättsliga åtgärder mot alla EU-länder, med undantag för Malta, som inte implementerat energieffektivitetsdirektivet i sina nationella konstitutioner. I mars ställdes också Ungern inför EU-domstolen för sin brist på anpassning i frågan.

Kommissionens administration skulle vilja döma Budapest till dagsböter på 15444 € för att inte ha implementerat direktivet innan tidsfristen gått ut i juni 2014. Maroš ŠEFČOVIČ antydde också att detta inte var slutet av rättsliga åtgärder och att fler skulle följa i syftet att tvinga fram bättre efterlevnad.

Från och med den 18 juni i år är EU-medlemmarna beroende av energiimport för att klara sin energikonsumtion för resten av året och man spenderar mer än1 miljard € per dag för att importera den energi man behöver.

Maroš ŠEFČOVIČ turnerar för närvarande runt i Europa för att vinna mer stöd för energidirektiven och presenterar samtidigt ett förslag som innebär skapandet av ett nätverk mellan de europeiska medlemsländerna, där ett lands energiunderskott ska kunna täckas av ett annat lands energiöverskott.