European Photovoltaic Solar Energy Conference & Exhibition

31e European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC)/ Hamburg (Tyskland) 14-18 september 2015
EU PVSEC är den största internationella konferensen för forskning och teknik inom solcellsenergi och samtidigt en internationell utställning där branschens ledande aktörer deltar. Den senaste utvecklingen och innovationer inom solcellsenergin diskuteras. Eventet kombinerar globala industriella frågor, vetenskap, teknik, utveckling, finans och politik. Det tekniska programmet samordnas av bl.a. Europeiska kommissionen och GD JRC. Kontakt: WIP, telefon: 0049-8972012735, pv.exhibition@wip-munich.de