EUROPEISKT SAMARBETE FOKUSERAR PÅ STORSKALIGA VÄRMEKRAFTVERK

EUROPA – Ett samarbete med inriktning på förvärv av storskaliga värmekraftverk och driften av dessa tillkännagavs den 11 mars i år. Parterna i samarbetet är DENHAM CAPITAL, ett internationellt riskkapitalbolag med fokus på energi, och THESIS ENERGI, ett oberoende förvaltningsbolag. Resultatet av samarbetet är ett bolag som kommer att kallas THESIS ENERGI. Det nya företaget kommer att förvärva och aktivt driva storskaliga gas-, kol- och biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar i hela Västeuropa.

Christopher PICOTTE, styrelseordförande och grundare av THESIS ENERGI: “Den nuvarande komplexiteten och de snabba förändringarna på den europeiska marknaden för elproducenter skapar stora utmaningar för alla marknadens aktörer, men också en stor möjlighet för nytillkomna. Vi tror att en kombination av faktorer som ny lagstiftning, politiska beslut och konkurrens, kommer att driva marknaden till stora förändringar – både fysiskt och vad det gäller ägandebilden – under de kommande tio åren. ”

Luis PAIS CORREIA, vd och grundare av THESIS ENERGI, förklarade: “Vi håller inte med om uppfattningen att en livskraftig, framtida europeisk modell av elmarknaden kommer att sakna all storskalig, konventionell produktion. Och det räcker inte med att enbart se på den nuvarande marknaden som ett lämpligt tillfälle att distribuera kapital, eftersom allmännyttan säljer sina tillgångar. DENHAM bidrar med betydande kapitalresurser men även med en sofistikerad förståelse av marknaderna och erfarenhet inom kapitalförvaltning och ägande. ”