GEA PRESENTERAR UPPDATERAD KOMMERSIELL LUFTKYLARE

TYSKLAND – Det tyska företaget GEA har moderniserat produktserien GEA Küba SG commercial classic Air Cooler och presenterar nu sin senaste version för konsumenterna, som efterfrågar kompakta luftkylare med ett sunt förhållande mellan funktion, pris och driftskostnad.

I sin pressrelease berättar GEA Heat Exchangers att det nya sortimentet har tagits fram för att möta den kommersiella kylbranschens ofta komplexa krav när det gäller produktion och bearbetning av öppna och färdigförpackade livsmedel. Den nya luftkylaren har utformats för att användas vid långtidslagring, men också för att garantera säkra mognadsprocesser och upprätthålla idealisk luftfuktighet.

Den kylningsprocess som krävs för kylda varor är komplex och en effektiv kylprocess måste uppfylla många andra villkor än att bara uppnå den efterfrågade temperaturen. Ett av kraven i kylningsprocessen är t.ex. att enheterna konstrueras med stora ytor invändigt, vilket innebär att man därigenom säkerställer minimal avfuktning. Låga avfuktningsnivåer är en viktig egenskap för kylningsprocessen när det handlar om industriell bearbetning av kött och bageriprodukter. Det är också nödvändigt vid lagerhållning blommor, frukt och grönsaker samt för produktion av djupfrysta varor – det är en grundläggande förutsättning för alla tillämningar utan aggressiva luftburna partiklar i den omgivande luften.

GEA menar också att deras klassiska sortiment av kommersiella luftkylare är effektiva för enkla lösningar, men att de fungerar utmärkt också under mer krävande förutsättningar. Ett exempel på en mer komplex situation är den där personalen ofta behöver gå in och ut ur kylrummen, vilket innebär att en luftväxling sker med luften utanför kylrummet. Att dessutom ofta flytta om bland lagrade varor, ta ut redan kylda varor och fylla på med nya varor som ännu inte är kalla, innebär att kylsystemet måste utformas på ett sätt som säkerställer en jämn och effektiv temperaturfördelning.

GEA Küba SG commercial classic air cooler har konstruerats för att klara rustika tillämpningar och parallella rörsystem innebär mindre avfuktning. Beroende på vilken utformning som valts, kan GEA Küba SG luftkylare användas inom ett brett intervall av temperaturer, från medelhög kyltemperatur till frystemperaturer ned till -25° C. En annan fördel är den standardiserade utrustningen som kan anpassas efter kundens behov. Miljövänlig pulverlackering ger en ytstruktur som är resistent mot repor, stötar och korrosion och är lätta att rengöra.