HUNGER, RESURSHUSHÅLLNING OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR

USA – En bok som behandlar sambanden mellan hunger, resurshushållning och klimatförändringar publicerades i slutet av juli i USA. Boken heter Food Foolish: The Hidden Connection Between Food Waste, Hunger and Climate Change. Författarna är två personer med stor erfarenhet och inblick i livsmedelshantering, nämligen John MANDYCK, hållbarhetschef hos UTC BUILDING & INDUSTRIAL SYSTEMS och Eric SCHULTZ, tidigare ordförande och vd för SENSITECH.

Boken, som alltså diskuterar kopplingarna mellan hunger, resurshushållning och klimatförändringar, gör gällande att om matavfall var ett land, skulle det vara den tredje största förorenaren av växthusgaser efter bara Kina och USA, men att sambandet mellan matavfall och klimatförändringarna är ofta förbises. Pocketboken har publicerats i ett försök att höja den globala medvetenheten i denna fråga och att uppmärksamma de extraordinära sociala och miljömässiga möjligheter som skapas genom att kasta bort mindre mängder livsmedel.

“Hunger, tryggad livsmedelsförsörjning, klimatutsläpp och vattenbrist är allt annat än befängda ämnen”, förklarade John MANDYCK. “Det sätt vi systematiskt slösar avfall är en av mänsklighetens oavsiktliga men mest oförnuftiga vanor. Vi hoppas att den här boken kommer att bli en katalysator för en välbehövlig global dialog i en fråga som vi tror är avgörande för en hållbar värld. ”

En tredjedel eller mer av de livsmedel som produceras varje år äts aldrig, samtidigt som mer än 800 miljoner människor – en befolkningsmängd som motsvarar USA och EU i kombination – är kroniskt hungriga. Matavfall har också en förödande inverkan på miljön, eftersom det har visat sig att detta genererar sammanlagt 3,3 miljarder ton koldioxidutsläpp. Till detta tillkommer den energi som används för att producera mat som aldrig äts, inklusive bränsle som förbrukas av jordbruksfordon vid både plantering och skörd, el som driver vattenpumpar och maskiner för bearbetning och förpackning. Utöver utsläppen av växthusgaser är den mängd vatten som används för att odla den mat vi slänger större än den mängd vatten som används av en enskild nation på jorden.

Effekterna av matavfallet förvärras ytterligare av det faktum att världens befolkning ständigt ökar och förväntas växa med ytterligare 2 miljarder människor fram till år 2050, vilket innebär att den framtida utmaningen att se till att alla får mat blir extra stor.

“Vi producerar redan tillräckligt med mat för att föda 10 miljarder människor – alltså alla på jorden idag och de som förväntas finnas 2050”, tillade John MANDYCK. “Vi måste tillämpa lättillgängliga strategier för att undvika livsmedelsförlust och utvidga tillgången på mat – inklusive använda energieffektiva, hållbara och prisvärda tekniker som bättre bevarar livsmedel under transport och distribution, förbättrade normer för livsmedelssäkerhet och förändring i konsumenternas beteende. När vi slösar mindre, kan vi ge fler mat. Utan åtgärder kommer den symboliska frukt som är minskade klimatförändringar att bokstavligen fortsätta att ruttna inför våra ögon.”