HVAC-branschen i Indien förväntas växa kraftigt mellan 2014-2019

INDIEN – HAVC-branschens (Heating, Ventilation, Air Condition) försäljningssiffror väntas uppgå till 3,97 miljarder US-dollar år 2019, enligt TECHSCI RESEARCH. Den ökade aktiviteten inom fastighetssektorn bör leda till tillväxt på HVAC-marknaden i Indien under perioden mellan 2014 och 2019, förklarar konsultföretaget.
Produkter från värme-, kyl- och luftkonditioneringsbranschen kommer att bli ett av de viktigaste inslagen inom den moderna, indiska byggsektorn. HVAC-branschen spelar nästan alltid en viktig roll vid fastighetsbebyggelse. Ökningen av infrastruktur, snabb urbanisering och tillväxt av kommersiella fastigheter är några av de viktigaste faktorerna när man tittar på marknadsutvecklingen av luftkonditioneringssystem i Indien. Landet räknar med god tillväxt inom fastighetssektorn, både för kommersiellt bruk och bostadsbebyggelse. En solid utvecklingsplan för infrastruktur kommer att bidra till att marknaden för HVAC-system kommer att öka under de kommande fem åren.
TECHSCI RESEARCH publicerade nyligen en rapport med titeln “Indien HVAC Market Forecast & Opportunities 2019”, i vilken man redovisar att HVAC-marknaden i Indien förväntas uppgå till 3,97 miljarder US-dollar år 2019. Denna tillväxt kommer att härröra från i synnerhet hotell och handel (butiker och köpcentra) som enligt rapporten kommer att öka sin efterfrågan på produkter från samtliga HVAC-brancher. Å andra sidan förväntas tillväxten genom utländska direktinvesteringar påverkas av ankomsten av nya internationella investerare, intresserade av att lansera distributionsverksamhet på den indiska marknaden. De viktigaste utländska direktinvesteringarna kommer från multinationella företag som arbetar inom den indiska livsmedelsindustrin och detaljhandelsmarknaden och förväntas uppgå till 726,62 miljarder US-dollar 2019. En del av detta belopp kan förväntas spilla över på HVAC-marknaden i landet.
Den största delen av försäljningen av luftkonditioneringssystem i Indien utgörs av enheter avsedda att kyla endast ett rum. Enkel installation och transport bidrar till att denna typ av aggregat är den mest använda i bostäder. Centraliserade luftkonditioneringssystem är dyrare och används i allmänhet i stora kommersiella utrymmen och kontor där behovet av kylning är större.
“Norra Indien har varit ledande på HVAC-marknaden, där Delhi-NCR (National Capital Region) i hög grad bidrar till försäljningssiffrorna. År 2013 ökade fastighetsmarknaden i New Delhi-NCR med 22,5%, vilket ledde till stark tillväxt i volym och värde på HVAC-marknaden. Olika aktiviteter inom byggsektorn drev i fjol på utvecklingen av infrastruktur i pilotstäder som Gurgaon, Noida, Chandigarh och GreaterNoida. Tillväxten inom fastighetssektorn ser ut att fortsätta att öka i dessa städer, vilket kommer att stimulera marknaden för HVAC-system i norra Indien, “säger Mr Karan Chechi, forskningschef hos TECHSCI RESEARCH.
Rapporten “India HVAC Market Forecast & Opportunities, 2019” har utvärderat potentialen för framtida tillväxt inom HVAC-marknaden i Indien genom att tillhandahålla statistik och information om marknadsstruktur, trender, och storlek, kommersiella åtgärder, etc. Rapporten innehåller också marknadsprognoser och framtidsutsikter vad gäller efterfrågan. Den är vidare avsedd att vara ett verktyg i processen att fatta rätt beslut, baserade på utvärderingar av sunda investeringar. Dessutom identifierar och analyserar rapporten nya trender och centrala drivkrafter, utmaningar och möjligheter på Indiens HVAC- marknad.
TechSci Research
TECHSCI RESEARCH är ett internationellt konsultföretag som koncentrera sig främst på global marknadsundersökning och rådgivning. Företget har kontor bl.a. i Kanada, Storbritannien och Indien.