MAGNETISK KYLNING FÖR VINKYLARE

USA – En vinkylsprototyp som kyls med hjälp av magnetokalorisk teknik presenterades i veckan vid CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES) i Las Vegas. Att en magnetokalorisk värmepump ingår som en komponent i den vinkyl som HAIER presenterade, är resultatet av ett samarbete mellan teknikföretaget ASTRONAUTIK CORPORATION OF AMERICA och kemiföretaget BASF. Vinkylen presenterades på CES LAS VEGAS, som avslutades den 9 januari.

Den nya teknikniken baseras på användningen av ett ämne som är magnetokaloriskt, vilket innebär att det värms upp när dess atomer rättar in sig efter ett magnetfält och sedan kallnar när magnetfältet försvinner. “Magnetiska” kylsystem är en av de tekniker som anses ha en stor framtida potential som ett effektivt och grönare alternativ till nuvarande kompressionssystem. En av de största stötestenarna är att hitta effektiva magnetokaloriska material för att kunna utveckla system som är kommersiellt gångbara i fråga om storlek, vikt och kostnad.

Den teknik som BASF använt i vinkylen är baserad på mangan och järn, båda rikligt förekommande och prisvärda material. BASF, som har samarbetat med Delfts tekniska universitet i Nederländerna, menar att dess högpresterande teknik har optimala magnetokaloriska egenskaper över hela skalan av relevanta kyltemperaturer, samt stabilitet under drift. BASF kommer att sälja sina magnetokaloriska material under varumärket Quice.

“Vår senaste generation av material bygger på legeringar av mangan, järn, kisel och fosfor”, berättar Vanessa HOLZHAEUSER, talesman hos BASF. “Förutom riklig tillgång på material och låg materialkostnad, har legeringen hög entropi och adiabatisk temperaturförändring vid måttliga magnetiska fält och vid en specifik temperatur. Genom att ändra sammansättningen av legeringen kan övergångstemperaturen justeras i enlighet med kraven hos olika produkter. En kombination av legeringar kan användas och anpassas för att uppnå den önskade temperaturen.”

“Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi nu utveckla skräddarsydda produkter för kyltillämpningar enligt våra kunders behov”, säger Andreas RIEHEMANN, VD för BASF i Tyskland. I detta fall är vinkylen t.ex. konstruerad för att hålla en temperatur på 8-12° C i en normal rumstempererad miljö.

“Det faktum att vi kan presentera en fullt fungerande prototyp visar att magnettekniken har potential att revolutionera kylindustrin”, säger Dr Steven L. RUSSEK, direktör för ASTRONAUTIK CORPORATION OF AMERICA, som stått för expertisen när det gäller hur man integrerar nya material i ett magnetokaloriskt system.

Enligt BASF visar teoretiska studier att kylsystem baserade på magnetokalorisk teknik kan få ut upp till 35% mer än ångkomprimeringssystem med hög energieffektivitet. Förutom användningen av kylvätskor i stället för kylgas baserad på vatten, är magnetokaloriska system också tystare under drift, eftersom ingen kompressor behövs.

“Vi strävar efter att leverera nya användarupplevelser på ett ansvarsfullt sätt, ur både samhälls- och miljösynpunkt. Prototypen av vinkylen med magnetokalorisk teknik är mycket lovande inför framtiden. Vi vill bistå våra kunder med att spara energi, minska elkostnader och minska ljudnivån. Eftersom detta är en miljövänlig teknik kommer HAIER att fortsätta att aktivt arbeta med att vidare utveckla den “, kommenterade TAO XIE, teknisk direktör hos HAIER AMERICA TECH CENTER.

HAIER planerar att introducera produkter med den nya tekniken på marknaden inom två år.