MARKS & SPENCER TESTAR LED-BELYSNING OCH KRYOTEKNIK

STORBRITANNIEN – MARKS & SPENCER (M&S) kommer under de kommande två åren att fortsätta sin satsning på att bli ett miljövänligare företag, bl.a. testar man kyltransporter som använder kryoteknik och installerar LED-belysning i sina butiker.

Testerna är en del av den brittiska affärskedjans ambitiösa program för hållbar affärsverksamhet, döpt till Plan A 2020. Programmet berör alla delar av affärsverksamheten och miljö- och energifrågor spelar en viktig roll. Som en del av detta planerar M&S att installera LED-lampor som allmänbelysning i 100 av sina mataffärer medan ytterligare 300 andra får LED-belysning i sina kyl- och frysdiskar. Dessutom provkörs 14 kyltransporter som använder kryoteknik med flytande kväve.

LED-belysning testades först i Marks & Spencers butik med ekologiska mat i Sheffield år 2011. Den har sedan dess prövats i 12 butiker, vilket gett en minskad energiförbrukning med cirka 20% som resultat. Belysningen kommer att installeras i två av M&S:s kedjor med matbutiker, HALLS respektive SIMPLY.

”FROSTCRUISE” är LINDES kryotekniska fryssystem som M&S testkört i sina kyltransporter under de senaste 12 månaderna. Transporterna, som utgår från distributionscentralen i Hemel Hempstead, levererar mat till företagets butiker omkring London. Testfordonen är betydligt mer ekologiska än övriga, eftersom de släpper ut 62% mindre CO2 under sin livstid och ingen alls under användning. En annan stor fördel är att fryssystemets ljudnivå är mycket låg och transporterna sker nästan utan buller.

M&S räknar med att pröva det krytekniska fryssystemet i sina mattransporter ett antal år innan man gör en utvärdering. En uppskattning pekar på att man kan minska koldioxidutsläppen med 6 000 ton (ca 1% av M&S totala utsläpp) om transportprojektet bedöms vara framgångsrikt och appliceras i företagsgruppen.