MESTEX PRESENTERAR KYLSYSTEMET AZTEC AMC

USA – Under eventet AFCOM 2015 Data Center World, som ägde rum i Las Vegas i mitten av april i år, passade MESTEX på att presentera sin senaste HVAC-produkt, Aztec AMC. Kylsystemet har utformats för att uppfylla de allt högre krav som ställs inom branschen för kommersiella HVAC-system, och som används i t.ex. datacenter och serverrum.

Den nya produkten använder sig av energieffektiv evaporativ kylteknik och ett avancerat luftomsättningssystem, vilket är en ovanlig kombination i industriella tillämpningar.
Rose SAMANO, försäljningschef för MESTEX började presentationen med att förklara att “En flexibel, anpassningsbar och energisnål metod för datacenters kapacitetsplanering och kylning – kallad “build as you grow”- är på frammarsch. Genom att lägga till ”plug-and-play”-enheter, såsom Aztec AMC, allt eftersom centrets ökade kapacitet kräver det, är en ekonomisk strategi. ”

MESTEX hävdar att kylsystemet Aztec, som utnyttjar den svalare utomhusluften för att kyla luften inomhus, minskar energiförbrukningen med upp till 70% i jämförelse med traditionell luftkonditionering (inklusive luftkonditioneringssystem för data- och serverrum, s.k. CRAC-enheter). MESTEX menar också att om Aztec-systemets digitala kontrollpaneler integreras med andra styrsystem för fastigheter, kan detta ytterligare bidra till att öka energibesparingarna.

“Till skillnad från somliga andra kyltekniker, där arbetet med att minska energiåtgång, kostnader och miljöpåverkan just har påbörjats, är den teknik vi använder redan i idag i fullt fungerande – och den är bevisat effektiv”, tillade MESTEX vd Mike KALER. “För överskådlig framtid kommer köpbeslut inom HVAC att baseras på produktens kapacitet att minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna.”

Aztec AMC:s nya kylsystem har hög prestationsförmåga och effektivitet när det gäller luftbehandling tack vare användningen av direktdrivna fläktar med frekvensreglage (VFD), något som minskar energiförbrukningen när kylsystemet inte arbetar under full belastning.

Systemet är utrustat med köldmediefri evaporativ kylteknik, något som minskar elförbrukningen med cirka 70% jämfört med traditionell luftkonditioneringsteknik, och har digitalt direktreglage, vilket underlättar när det gäller att kontrollera och justera HVAC-system för maximal komfort, lägre driftskostnader och högre energieffektivitet. Kylenheternas reglagesystem kan styras på distans, om man så önskar, via en webbsida eller på plats med hjälp av ett nytt tillbehör, en pekskärm (eller s.k. touch screen) som monteras antingen på väggen eller direkt på kylutrustningen.