MITSUBISHI ELECTRIC på turné möter branschfolk och presenterar Hybrid VRF

FRANKRIKE – MITSUBISHI ELECTRIC Frankrike ger sig ut på nationell turné för att träffa branschfolk och passar samtidigt på att presentera en av sina senaste innovationer inom uppvärmning och kylning, Hybrid VRF. Det vattenbaserade luftkonditioneringssystemet fungerar med ett 2-rörssystem, som ger både värme och kyla samtidigt, i kombination med ett effektivt och flexibelt värmeåtervinningssystem.

Christel Mollé, företagets biträdande marknadschef, kommer att delta som talare under ett av dessa planerade möten med professionella på olika platser i landet. Fokus sätts på energiövergången i bostäder och kommersiella och energibesparande lösningar på marknaden, som möjliggjorts genom förnyelse av sortimentet av VRF CO2 eller hybrid. Denna rundresa i Frankrike innebär också en möjlighet för tillverkaren att möta nästan 600 yrkesverksamma, bland dem installatörer, designers, fastighetsägare, arkitekter, förvaltare och andra aktörer inom byggnation.

Ett viktigt ämne som kommer att diskuteras vid mötena med branschen är aktuella förändringarna i lagstiftningen. Christel Mollé har särskilt velat uppmärksamma att de nya föreskrifterna gällande s.k. F-gas träder i kraft i Europa fr.o.m. den 1 januari 2015, och att detta kommer att påverka både utrustning och installatörer. Fr.o.m. år 2017 kommer programmerade kontroller att anpassas i enlighet med mängden vätska som används i olika anläggningar. Nya regler gällande märkning av värmepumpar, luftkonditionerings- och kylaggregat kommer också att tillämpas fr.o.m. januari 2017.

På 90-talet lanserade Mitsubishi Electric för första gången VRF R2 med energiåtervinning luft/luft på den franska och europeiska marknaden, berättar Christel Mollé. Sedan dess har en del hänt och från att ha kunnat koppla 8 inomhusenheter till utomhusenheten kan idag upp till 48 inomhusenheter anslutas till en och samma utomhusenhet. Lanseringen av den första hybridmodellen sker i samband med att de nya förordningarna träder i kraft, något som motiverat tillverkaren att ytterligare utveckla sitt utbud av VRF/VRV (variable refrigant flow & /volume) CityMulti. Hybridmodellen har fördelen att kombinera köldmediesystem med utomhusenheten och elcentralen och hydraulsystemet med elcentralen och inomhusenheterna. Det innebär att cirkulation av köldmediet undviks helt i bemannade utrymmen. DRV hybrid lämpar sig på kontor eller i offentlig miljö och ger komfort genom energieffetiv inverterteknik. Produkten ska marknadsföras i Frankrike under de kommande månaderna. Det kommer att finnas till försäljning tillsammans med andra modeller med utomenheter.