Nedgång i solenergisektorns försäljningssiffror trots en stark mobilisering

FRANKRIKE – Vid en nationell konferens om solenergi som anordnades av ENERPLAN (ett förbund som verkar inom solenergisektorn) talade Valerie Laplagne från UNICLIMA (ett förbund för industrier inom HVAC) om en nedgång på 20% på den franska solvärmemarknaden 2014.

Richard Loyen, ENERPLAN, fokuserade på den positiva sidan och talade om det förslag hans förbund nu presenterar för solvärmesektorn, ett förslag där en övergripande plan för hur utbudet för förnybar värme ska struktureras står i centrum. En gemensam plattform för innovation tillhandahålls för detta ändamål. ENERPLAN förväntar sig följdaktligen en marknadsåterhämtning under 2015, tack vare statligt stöd.

Rémi Chabrillat, ADEME (Miljö- och energiverket) betonade vid konferensen att förnybar värme är en av hörnstenarna i en framgångsrik energiomställningspolitik och att solenergi har en stor potential Frankrike. Daniel Mugnier från TECSOL (oberoende konsultföretag inom solenergi) argumenterade för två alternativ för innovation inom solenergisektorn: den första är utvecklingen av värmenät och dess tillämpningar inom industrin, den andra fokuserar på den digitala solenergin för att styra anslutna installationer. Dessa två lösningar kan begränsa behovet av förebyggande underhåll och samtidigt minska driftskostnaderna vilket innebär en minskad kostnad storleksordningen 10%.

Thierry Autric från Qualité’EnR (organisation för kvalitetskontroll av förnybar energi) för sin del uppgett att en kvalitetskontroll (Qualisol Collective) bör genomföras under första kvartalet 2015. ENERPLAN kommer att publicera ett besiktningsprotokoll för termiska normer, medan USH (organisation som arbetar för allmännyttans intressen) kommer att publicera en praktisk handledning för solenergi i början av 2015.