NEW YORK-HOTELL SÄNKER CO2-UTSLÄPP OCH BUDGET MED HJÄLP AV CHP-MODULER

USA – Ett 45 våningar högt hotell i Midtown Manhattan, New York, har låtit installera två CHP-moduler (Combined Heat and Power) som är extremt återhållsamma både när det gäller utsläpp och budget. Kraftvärmemodulerna, med ett naturgasdrivet CHP-system, kommer från amerikanska bolaget TECOGEN:s nya produktserie InVerde Ultra, med tillverkning och huvudkontor i Massachusetts.

Hotelledningen räknar med att sänka energikostnaderna med uppskattningsvis 118 000 dollar per år och förhoppningarna är att man dessutom kommer att nästintill eliminera utsläppen av somliga föroreningar och kraftigt minska utsläppen av de kemiska föreningar som bidrar till smog, eftersom InVerde Ultra-modulerna har ett mycket effektivt avgasreningssystem. Kraftvärmeanläggningen kommer också att kunna leverera elektricitet till hotellet om elavbrott skulle uppstå. Man har också tecknat ett långsiktigt servicelsavtal med TECOGEN.

De två CHP-modulerna kommer att användas för att producera el, värme och tappvarmvatten för hotellet. Dessutom kommer kraftvärmeanläggningarna att minska hotellets utsläpp av CO2 med 607 ton/år, vilket motsvarar utsläppen från 469 bilar, enligt TECOGEN.

“TECOGENS kraftvärmesystem är en utmärkt lösning för att tillgodose energibehovet hos ett större hotell i tätorten, och passar särskilt bra i New York”, menar Robert PANORA, vd hos TECOGEN. “Vi har bra lösningar för hotell, TECOGEN bidrar med att sänka elräkningen med miljövänlig teknik och skyddar samtidigt både hotell och gäster från det obehag som strömavbrott innebär.”

TECOGEN tillverkar, installerar och servar anläggningar för att säkerställa fortsatt hög effektivitet i sina ultrarena kraftvärmeprodukter, såsom naturgasdrivna kraftvärmeanläggningar, luftkonditioneringssystem, och högeffektiva varmvattenberedare för användning i bostäder, fritids-, kommersiella- och industrifastigheter.