Nya kylsystemet i Gimos ishall är först i Europa att fullt ut använda CO2-teknik

SVERIGE – En litet samhälle i Sverige kommer att finnas kvar i historieböckerna som den första ishallen i Europa som helt kyls med CO2-teknik, detta med ett kylsystem från GREEN & COOL.

När taket på den lokala ishallen i Gimo, 12 mil norr om Stockholm, kollapsade 2013, lämnades staden utan möjligheter till skridskoåkning. Lyckligtvis varade detta tillstånd inte länge. År 2014 var byggnaden återställd med en ny ishall, och man valde att installera ett kylsystem helt baserat på CO2-teknik från företaget GREEN & COOL, leverantör av kylsystem som använder miljövänlig koldioxid som ett köldmedium. Installationen av den nya kylenheten i Gimos ishall innebär att den är den första i Europa att fullt ut använda CO2-teknik.

Rinkar förbrukar en betydande mängd energi, den genomsnittliga användningen för en anläggning i Sverige ligger på ca 1000 MWh per år. Ett typiskt kylsystem fungerar generellt med en kyleffekt på ca 300-350 kW.
Fram till 2011 kyldes nästan alla rinkar i Sverige med hjälp av ett system som använder ammoniak kombinerat med saltlösning. Den som i dag väljer ett kylsystem baserat på CO2 -teknik använder fortfarande ammoniak, men ersätter saltlösningen med CO2. Kylsystem med CO2 har blivit en succé i branschen för livsmedelsdistribution och har stor potential i förnyelseprocessen för landets ishallar.

I en svensk studie jämförs tre kylsystem för ishallar: helt genomfört CO2-system, kombination NH3 och CO2 samt kombination NH3 och saltvatten. Resultaten visade att tillämpningen av ett kylsystem med ren CO2-teknik är det mest effektiva systemet med den lägsta energiförbrukningen. Beträffande värmeåtervinningspotentialen i CO2-systemet, kan detta uppnå större energibesparingar jämfört med andra system.

GREEN & COOL har försett Gimos nya ishall med kylsystemet Mistral, som levererades och installerades av INDUSTRI & LABORATORIEKYL. Genom ett gott samarbete har deltagande entreprenörer löst tekniska problem och möjliggjort användningen av rent CO2-system i ishallar och arenor. Företagen planerar att lansera en stor marknadsföringskampanj som kommer att innehålla en särskild webbsida om ishallar med CO2-kylning.

Enheten Mistral från GREEN & COOL har en kyleffekt på 250 kW och kan återhämta det mesta av eftervärmen i kylprocessen som kan användas för uppvärmning av byggnaden och varmvatten. Överskottsvärme överförs till fem brunnar borrade till 200 meters djup, vilket innebär lagring av geotermisk energi.
Mistralenheten finns i olika storlekar och konfigurationer. Den kan konfigureras som en kylenhet, en frys eller luftkonditioneringsenhet och kan lätt uppgraderas med en värmeväxlare.

GREEN & COOL är en ledande leverantör av miljövänliga kylsystem med CO2 som köldmedium och högkvalitativa komponenter. Företaget grundades av två entreprenörer som hade som mål att skapa ett fungerande CO2-kylsystem. Den första enheten installerades i en livsmedelsbutik år 2003, men det dröjde till år 2007 innan varumärket GREEN & COOL officiellt grundades.