NYA REGLER FÖR VARMVATTENBEREDARE SKA SÄNKA ELRÄKNINGEN

USA – Varmvattenberedare står plötsligt i rampljuset sedan de amerikanska tillverkarna har svarat på uppdaterade federala lagar med bättre isolering och effektivare teknik. Även om förändringarna kan tyckas vara relativt små så kan de få stora följder för vissa kunder. Somliga husägare kommer tyvärr att upptäcka att arbetet med att ersätta sina gamla varmvattenberedare inte är inte så lätt uppgift som det brukade vara innan lagändringen.
De reviderade nivåerna för lägsta tillåtna energieffektivitet för varmvattenberedare i bostäder träder i kraft i april år 2015.

“Genom att höja kraven kommer kunderna att dra nytta av enheter som slösar mindre energi och kostar mindre att driva med tiden, en meningsfull fördel när varmvatten står för en femtedel av kostnaderna hushållens energi och kostar hundratals dollar varje år”, säger en representant för branschen. Tillverkarna av varmvattenberedare har tagit tillfället i akt och uppdaterat sitt produktsortiment och i vissa extrema fall, slutat tillverka vissa modeller. Det kan innebära att det inte längre är möjligt för vissa villaägare att helt enkelt byta ut sin nuvarande varmvattenberedare med samma modell.

De nya modellerna av varmvattenberedare, och som alltså ofta har mer isolering, är bredare och högre, vilket för med sig att de ofta inte kan passera genom smala dörrar eller rymmas i små utrymmen där den tidigare beredaren stod. Uppstår svårigheter kan kunden vara tvungen att välja en mindre tankstorlek eller en smalare modell, medan det mer drastiska alternativet är att installera varmvattenberedaren på ett helt annat ställe, vilket för med sig extra kostnader och mer arbete.

“Medan de allra flesta kunder kommer att kunna installera sin nya varmvattenberedare i det befintliga utrymmet, är det bra att passa på att diskutera med en kunnig branschman när man ska ersätta sin gamla enhet för att försäkra sig om att man hittar det bästa, mest effektiva alternativet för sin familj”, råder branschrepresentanterna.

En viktig faktor som har stor inverkan på valet av varmvattenberedare som lagrar mer än 55 liter, är att dessa modeller numera måste vara utrustade med en värmepump, något som kräver ytterligare överväganden när man ska installera sin nya enhet. Värmepumpsmodeller är större och de kräver ett visst utrymme runt dem för att fungera optimalt och behöver även dräneringsledningar för att göra sig av med vatten som kondenserat.

Kondenseringsteknik behövs också i många gasdrivna modeller över 55 liter och detta kräver också dräneringsledningar för kondensat, korrosionsbeständig ventilationsanordning samt oftast tillgång till el. Men i allmänhet uppfyller varmvattenberedare utan tank redan de nya normerna och kommer generellt sätt att behöva göra relativt få ändringar.

Det finns många alternativ för konsumenterna, som kan välja mellan olika typer av beredare med varierande effektivitetsnivåer. ENERGY STAR, som är en organisation bestående av tillverkare av varmvattenberedare, har också följt med i utvecklingen och uppdaterat sina kriterier. En av organisationens oberoende installatörer kan konsulteras för att identifiera vilken modell som passar bäst för en familj med hänsyn till hemmet och dess behov av varmvatten. Detta innebär också att kunderna kan komma att hitta nya alternativ när det är dags att byta sin varmvattenberedare.

“Kunden kan fatta ett beslut på en minut om vilken varmvattenberedare man ska ersätta sin gamla enhet med, men effekterna av detta beslut kan synas på elräkningen i över ett decennium”, avslutar en representant från branschorganisationen ENERGY STAR.

Myndigheternas avsikt med de ändrade effektivitetsreglerna är att de kommer att bidra till att kunderna får ut det mesta av sin varmvattenberedare, oavsett vilken modell man väljer.