BELGIEN – Som en del av SWEGON:s pågående strävan efter att stärka sin närvaro i Kontinentaleuropa har företaget tecknat ett avtal om att förvärva en av Belgiens ledande tillverkare luftbehandlingsaggregat, P. LEMMENS.

P. LEMMENS, som har sitt huvudkontor i Gembloux, Belgien, rapporterade år 2013 en omsättning på 26 miljoner euro och sysselsätter 59 anställda. Bolagets största produktområde är enhetsaggregat med inbyggda styrsystem, men fläktar, luftridåer och produkter för värmeåtervinning ingår även i produktsortimentet.

”Vi är glada att välkomna P. LEMMENS som den senaste medlemmen i vår Swegonfamilj. LEMMENS är välskött företag som har lyckats mycket väl genom åren. SWEGON blir nu klar marknadsledare inom enhetsaggregat i Europa. LEMMENS starka produktsortiment inom lägre luftvolymer kompletterar SWEGON:s välkända GOLD-serie för luftbehandlingsaggregat väldigt väl och genom förvärvet fortsätter vi också att stärka vår marknadsposition i Kontinentaleuropa”, säger SWEGON:s vd Hannu SAASTAMOINEN.

P. LEMMENS kommer att fortsätta att fungera som en separat enhet efter förvärvet och planerar att fortsätta att utveckla sin egen verksamhet genom sitt nuvarande partnernätverk. Stephan LEMMENS kommer att fortsätta som vd och minoritetsägare för bolaget.

”Samarbetet med WATERLAND har varit väldigt positivt och det har haft en stor positiv inverkan på verksamhetens utveckling och vi ser nu framemot att fortsätta den här resan tillsammans med SWEGON. SWEGON kommer att förse oss med en solid plattform från vilken vi kan fortsätta att utveckla vårt produktutbud och samtidigt ta hand om befintliga och nya kunder ännu bättre i framtiden” meddelar P. LEMMENS vd, Stephan LEMMENS.