RECOFROST – SWEGONS SMARTA AVFROSTNINGSFUNKTION

EUROPA – SWEGON har lanserat avfrostningsfunktionen RECOfrost, en nyskapande plattvärmeväxlarlösning, där energieffektivitet och ekonomiska besparingar blir en positiv konsekvens.

Aggregat utrustade med en plattvärmeväxlare används allmänt i situationer där ventilationsapplikationen innebär att det finns risk för att någon form av föroreningar i frånluften blandar sig med tilluften, som t.ex. kraftigt matos från restaurangkök, och därigenom säkerställa att tilluften förblir ren. En nackdel med att använda plattvärmeväxlare, i jämförelse med roterande värmeväxlare, är att man riskerar att ansamlingar av is regelbundet byggs upp, vilket resulterar i en avsevärt minskad energiåtervinningseffekt och nödvändig avfrostning som följd.

Och det är i det här sammanhanget som SWEGON:s nya avfrostningsfunktion RECOfrost kan komma att spela en viktig roll, särskilt som den kombineras med luftbehandlingsaggregatet GOLD, som har integrerad styrutrustning och givare, vilket innebär en möjlighet att kontrollera t.ex. tryck, temperatur, fukthalt och luftflöden, vilket i sin tur medfört att SWEGON kunnat utveckla en energieffektiv avfrostningsfunktion.

RECOfrost-funktionen med sina tre spjäll anpassar sig efter de rådande förhållandena och övervakar isbildningen. Beroende på den aktuella situationen utförs de åtgärder som är nödvändiga och avfrostningen genomförs vid rätt tillfälle och rätt mängd. Detta innebär minimerade energiförluster och att avfrostningscykeln blir ytterligt effektiv.

En annan fördel med RECOfrost är att den integrerade styrutrustningen ger optimal driftsekonomi under de varmare årstiderna då spjällen kan användas för att reglera temperaturen utan att tryckfall uppstår.

SWEGON menar att RECOfrost kommer att leda till större energibesparingar och att mindre eftervärmningskapacitet behövs monteras in, medan luftbehandlingsaggregatet GOLD bibehåller sina kompakta mått.

Luftbehandlingsaggregatet GOLD är avsedd för komfortventilation och beroende på vilken modell man väljer kan de installeras och användas i t.ex. skolor, kontor och andra offentliga lokaler. GOLD-produktserien är numer utrustad med ett styrsystem, IQlogic, vilket innebär att smarta användarvänliga funktioner kan fjärrstyras från bärbara datorer, läsplattor eller mobiltelefoner.