Rekord satt i verkningsgrad för solceller

TYSKLAND – Forskare inom solenergi och vätgas vid forskningsinstitutet Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) i Stuttgart, har uppmätt ett topprekord med en verkningsgrad på 21,7% vid användandet av CIGS-solceller. En sådan solcell består av ett ytterst tunt lager film, ett par mikrometer bara, på en stål- eller glasyta där det ljusabsorberande skiktet består av koppar, indium, gallium och selen. Senast satta rekord uppmätte en verkningsgrad på 21% och det var ett svenskt forskarlag som stod för det.

“Det kommer nog att ta lite tid för denna effektivitetsökning att ta sig ända ner till tillverkningsledet av solceller”, säger Michael Powalla, forskningsansvarig för gruppen som arbetar med solceller inom ZSW, “men att öka verkningsgraden till 17-19% är fullt möjligt under de kommande åren.” De tunnfilmssolceller som för närvarande finns tillgängliga på marknaden har en effektivitet på ca 15%.

I laboratoriet producerades mer än 40 CIGS-celler med en verkningsgrad på över 21%. Dessa resultat bekräftades av Fraunhoferinstitutet för solenergisystem (ISE), som övervakade mätningarna. Alla testade celler har en standardstorlek på 0,5 cm2 och framställdes genom en metod utarbetad tillsammans med sin tyska samarbetspartner, MANZ AG. Det faktum att man kunnat reproducera solcellen i ett laboratorium innebär att det kommer att vara möjligt att använda denna tillverkningsmetod i industrin inom en relativt snar framtid.

Forskarna hoppas att deras forskningsresultat ska bidra till att sänka tillverkningskostnaderna för solceller i framtiden, eftersom produktionen av CIGS-celler innebär minskad energi- och materialåtgång.