RT 2012 accepterar fjärrvärmecentraler för enfamiljshus och lägenheter i Frankrike

FRANKRIKE – Sedan i år tillåts användandet av fjärrvärmecentraler för enfamiljshus och lägenheter i Frankrike. Ett officiellt tillkännagivande publicerades nyligen (Le Bulletin officiel n° 24 från den 10/1 2015) och finns fortsättningsvis som ett tillägg under den rubrik som behandlar teknologi i det franska regelverket för energieffektivitet inom byggnation (Réglementation Thermique, RT 2012, rubrik V) från 2012.

En fjärrvärmecentral anpassad för enfamiljshus och lägenheter reglerar både värme och tappvarmvatten för hushållets behov, givetvis under förutsättning att dessa är uppkopplade mot ett fjärrvärmenät eller annan större central enhet. Denna typ av centraliserad individuell uppvärmning har två stora fördelar, dels att ett individuellt faktureringssystem som tar hänsyn till den faktiska energiförbrukningen kan installeras, dels att den termiska komforten i bostäder förbättras eftersom varje hushåll självt reglerar värmen efter behov.

Tillägget i lagstiftningen innebär att teknologin kan inkluderas i de beräkningar som görs när man kalkylerar energikonsumtion (kWh/m2/år) för nya bostäder enligt RT 2012. Dessa beräkningar är relativt komplexa och för att förhindra att komplicerade kalkyler hämmar användningen av ny energibesparande teknologi har undantag skrivits in i regelverket (RT 2012, rubrik V). Detta innebär att konsulter och beslutsfattare i Frankrike nu kan förorda centraliserad individuell uppvärmning utan betänkligheter och när frågorna runt regler och förordningar har besvarats blir det ekonomiska argumentet allt kraftfullare. Enligt konsultgruppen CARDONNEL ENGINEERING svarar installationen av en fjärrvärmecentral för en energibesparing på mellan 5 till 20 % beroende på förutsättningarna.

Denna typ av centraliserad individuell uppvärmning påverkar också hur tappvarmvatten produceras och lagras. Små fjärrvärmecentraler bör främja en positiv attityd till centraliserad produktion av tappvarmvatten och därmed minska storleken och investeringskostnaden för en varmvattenberedare. Dessa energibesparingar (och minskade kostnader) motiverade ändringen av RT 2012 och bidrar förmodligen till en lovande kommersiell framtid för mindre fjärrvärmecentraler. I de skandinaviska länderna och Tyskland är fjärrvärmecentraler mycket vanligt sedan en längre tid, vilket borgar för en väl fungerande, kontrollerad teknologi. Medlemmar av den industriella paraplygruppen MTA Concept (Modules Thermiques d’Appartement) har satt ett försäljningsmål på 30-50 000 enheter per år inom 3 år. Priset per enhet för en fjärrvärmecentral varierar vanligtvis från 1500 € till 2500 € beroende på modell.

Detta förklarar varför denna lovande, nya marknad, som trots att den just börjat utvecklas, redan är mycket konkurrenskraftig. Franska specialister spekulerar över om den franska marknaden för fjärrvärmecentraler inte redan har blivit standardiserad, långt innan den har blivit ordentligt utvecklad. Utbudet av fjärrvärmecentraler för lägenheter och enfamiljshus täcks av tillverkarna inom paraplygruppen MTA Concept (Alfa Laval, CALEFFI, Comap, Danfoss, Honeywell, IMI Hydronic, Meibes, Taconova och Viessmann), men företag som Oventrop, Merotherm, SweTherm och vissa tillverkare av värmepannor eller mindre kända östeuropeiska bolag håller sig också framme. Fjärrvärmecentraler kan i Frankrike köpas direkt från producent eller distributör, men också via internet (mestadels nordeuropeiska sajter).