SUNEX LANSERAR NY HYBRID UPPVÄRMNINGSANORDNING

POLEN – Det polska bolaget SUNEX har utformat en ny hybrid uppvärmningsanordning. Hybridsystemet samlar värmen från solfångare och luftvärmepumpar för att senare omfördela energin och använda den att värma upp bostäder och tappvarmvatten.

Sunex-systemet består av värme- och solcellsdrivna pumpar, blandningsventiler, säkerhetsgrupp och expansionskärl. Tanken har en totalvolym på 600 liter, varav 150 liter lagras i en särskild tank för tappvarmvatten. Dessutom är systemet utrustat med en elektronisk kontrollpanel.

Den luftvärmepump som används i systemet är Nexus, som också produceras av SUNEX. Pumpen har ett effektområde på 9 – 14 kW och är av monoblockmodell. Nexus är utrustad med en kompressor, som tillverkas av Copeland, medan styrenhet och elektroniska expansionsventiler kommer från Siemens. Enligt uppgifter från SUNEX har hybridsystemet en värmefaktor på COP 4.15. Nexuspumparna uppfyller gällande internationella standarden EN14511 och EN14825, vilket bekräftats av tester genomförda i oberoende laboratorium.