TESTO DONERAR NYASTE MÄTINSTRUMENTEN TILL SKOLA

USA – TESTO drar sitt strå till stacken när det gäller utbildning, man har nämligen donerat nya mätinstrument för att förbättra utbildningen av HVAC&R-elever vid en skola i USA (närmare bestämt North Franklin Education Center i Mahone, NY). TESTO försåg skolan med nya produkten testo 550 Digital Bluetooth, ett digitalt mätset med mätdataöverföring till mobilen via Bluetooth. Mätseten kommer att användas av elever som följer en utbildning på två år vid en skola i norra New York, och de kommer att ge studenterna möjlighet att öva på verkliga mätinstrument innan de ger sig i kast med reella kunder och deras uppdrag.

Lärare inom HVAC-teknik på skolan kommer hädanefter att kunna undervisa med hjälp av TESTO:s mätinstrument och är förstås glada över att skolans elever kommer att kunna öva praktiskt med de allra nyaste verktygen inom mätteknik, “Vi har några mycket glada unga studenter just, tack vare TESTO,” säger en HVAC-lärare till tidskriften The HVACR Management Magazine.

TESTO är en av världens största instrumenttillverkare och har dotterbolag och återförsäljare i mer än 60 länder. Man levererar mätteknik för professionella användare inom industri, HVAC&R, livsmedelsindustrin och service. Huvudkontoret ligger i Tyskland.

I Sverige är det NORDTEC som representerar TESTO och deras produktsortiment sedan 40 år. NORDTEC, med kontor i Göteborg, svarar för rådgivning, produktansvar, service, utbildning m.m. som krävs för professionella inköp.