The International Renewable Energy Congress (IREC)

The International Renewable Energy Congress (IREC)/Sousse (Tunisien) 24- 26 mars 2015
IREC är ett forum för internationella forskare och användare inom området förnybar energi, där bl.a. den senaste utvecklingen och resultaten i forskningarbetet avhandlas. Kontakt: IREC, info@irec-conference.com