TIDSSKRIFTEN ACCELERATE AMERICA INSTIFTAR NYTT PRIS

USA – ACCELERATE AMERIKA, tidsskriften som arbetar för främjandet av naturliga köldmedier och naturlig kylteknik, meddelade under eventet ATMOsphere America 2015 att man instiftat ett pris för att uppmärksamma den mest framstegsvänliga slutanvändaren på den nordamerikanska HVAC&R-marknaden.

ATMOsphere America är ett årligt event med interaktiva workshops, där naturliga köldmedier står i centrum. Beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn deltar. ACCELERATE AMERIKA kommer att dela upp priset i två kategorier, nämligen Bäst i branschen och Årets person. Priset kommer att dels ut för första gången under ATMOsphere America 2016.

“Jag är glad att kunna berätta om priset i dag och för att verkligen få lyfta fram den bästa användningen av naturliga köldmedier”, förklarade Michael GARRY, redaktör för ACCELERATE AMERIKA.

Prisen för Bäst i branschen kommer att tilldelas nordamerikanska slutanvändare som är verksamma inom sektorerna dagligvaruhandel, materviceindustri och industri. Syftet är att belöna en slutanvändare för varje sektor som har gjort sitt bästa för att främja naturlig kylteknik under det föregående året.

För att kvalificera sig för en nominering till en av de tre Bäst i branschen-utmärkelserna måste slutanvändaren antingen använda ny naturligt köldmedium-baserad teknik eller ha modifierat en redan befintlig installation mellan juni 2015 och maj 2016, eller ha arbetat fram ett förslag om en installation under denna tid period, ett förslag som sedan genomförts innan slutdatumet i maj 2016.

I båda fallen måste installationen uppvisa minskad energiförbrukning och minskat utsläpp av växthusgaser. Installationen måste också vara möjlig att reproducera och det ska dessutom finnas ett affärsscenario med kostnader, som t.ex. installationskostnader, beskrivning av drift, underhåll och eventuell utbildning samt beräknad avkastning på investeringen. Vinnarna av utmärkelsen bedöms ha visat ledarskap genom innovation, uthållighet och ett engagemang för framtida installationer.

Till priserna Bästa i branschen tillkommer alltså priset för Årets person, som ska tilldelas någon i den nordamerikanska HVAC&R-branschen och som anses ha medverkat till att betydande framsteg har gjorts för att påskynda tillämpningen av naturlig kylteknik på den nordamerikanska HVAC & R-marknaden mellan juni 2015 och maj 2016.

Priset för Årets person kan tilldelas alla enskilda personer som verkar inom den i nordamerikanska HVAC&R-industrin, inklusive beslutsfattare, forskare och tillverkare, och som har visat sig ha påverkat utvecklingen och/eller genomförande av naturliga kylsystem och har visat ledarskap i hans/hennes organisation samt inom industrin i stort.

Under maj och juni 2016, månaderna innan ATMOsphere America 2016 äger rum, kommer en expertpanel att träffas för att granska nomineringarna. En särskild prisceremoni kommer att hållas under ATMOsphere America 2016 för att hedra vinnarna av ACCELERATE AWARD och deras bidrag till främjandet av naturliga kylteknologi.

Utöver denna ceremoni kommer tidningen ACCELERERA AMERICA att publiceras ett särskilt nummer i juli 2016 som kommer att fokusera på pristagarna, uppmärksamma deras insatser och prestationer.

Mer information om hur man skickar in förslag på pristagare och övrig information finns på accelerate.shecco.com.