TRITONS uppköp av GEA HEAT EXCHANGERS är nu genomfört

TYSKLAND – Den tyska investeringsfonden TRITON har nu offentligt tillkännagivit uppköpet av GEA:s division för värmeväxlare, GEA HEAT EXCHANGERS. Divisionen presenteras dock fortfarande i GEA:s monter under Chillventa-mässan.

Efter godkännande från behöriga myndigheter har TRITON kunnat avsluta de juridiska formaliteterna för förvärvet av GEA GROUP:s division för värmeväxlare. Divisionen omfattar flera enheter, däribland en som specialiserar sig på kylvarumärkena Kuba, Searle och Goedhart. Myndigheternas godkännande innebär ett avslutande för försäljningsprocessen som inleddes i april efter en överenskommelse mellan företagen för över ett år sedan. Enligt källor värderas köpet av GEA HEAT EXCHANGERS till omkring 1,2 miljarder euros.

“I TRITON har vi en pålitlig partner som kommer att stärka och upprätthålla vår framtida verksamhet”, sade Christoph Michel, VD för GEA HEAT EXCHANGERS. Han insisterade på att detta förvärv inte kommer att innebära någon förändring för kunderna och alla projekt och beställningar inte kommer att påverkas. Han omnämnde dock att ett nytt varumärkesnamn kommer att tillkännages under de kommande månaderna. Det övertagande bolaget kommer att ansvara för en intern omorganisation av befintliga affärsenheter inom värmeväxlardivisionen.

Marknaden kommer att omorganiseras i tre segment i syfte att förenkla strukturen. Den första kommer att fokusera på klimat och miljö och kommer att omfatta alla produkter för inom HVAC-sektorn. Det andra segmentet kommer att ägna sig åt lösningar för större projekt inom energiproduktion. Det tredje segmentet kommer att omfatta system och komponenter för bl.a. värmeväxlare, värmekraftverk och värmeöverföringsteknik för petrokemiska och industriella processer inom livsmedels- och transportsystem.

TRITON förvärvade den del som sysslade med värmeväxlare av den franska gruppen ALSTOM, baserade i Tyskland, i början av 2014 och har för närvarande mer än 55 000 anställda.