Tyskland går mot grönare köldmedium med en blandning av R32 och HFO

TYSKLAND – Ett europeiskt forskningsinstitut inom miljöområdet, ÖKO-RECHERCHE, hävdar att en blandning av R32 och HFO är det rimligaste valet när man letar efter gönare alternativ till köldmediet R22 vid höga omgivningstemperaturer.

Även om R22 kommer att förbjudas från användning i befintlig utrustning i Europa från den 1 januari 2015, kan användningen komma att öka i resten av världen, då det fortfarande är en av de mest använda köldmedierna. Köldmedier med lägre GWP finns, men de flesta har svårt att uppnå lika hög effektivitet som R22 har i enklare luftkonditioneringssystem med förångningstemperaturer på -40 ° C till + 10 ° C. De termodynamiska egenskaper som R22 har ger också hög prestanda vid omgivningstemperaturer över 40 ° C.

När det gäller köldmediet R410A finns farhågor om dess relativt höga GWP och vad det innebär för den globala uppvärmningen om utvecklingsländerna följer omvärldens exempel och fasar ut R22. Dessutom är inte R410A särskilt effektivt i länder med höga omgivningstemperaturer som t.ex. Indien, där den maximala dagstemperaturen ofta överstiger 40° C. Enligt prognoserna kommer att efterfrågan på AC-aggregat att ha ökat åtta gånger år 2030. Även i Europa finns det tveksamheter när det gäller användningen av R410A. DAIKIN och andra stora tillverkare av luftkonditioneringsanläggningar har redan börjat införa R32 i mindre system i Kina och vissa tillverkare har valt att börja använda propan.

Enligt en ny rapport till Europeiska kommissionen, genomförd av tyska ÖKO-RECHERCHE, kan övergången till propan, R32 eller R32 blandat med HFO, få en dramatisk inverkan när det gäller att minska den globala uppvärmningen. ÖKO-RECHERCHE är en oberoende institution inom miljöforskning och konsulttjänster, baserad i Frankfurt, och är mest känd för att 2011 ha producerat en rapport om F-gas för Europeiska kommissionens räkning. Denna rapport låg sedan till grund för de lagändringar som kommer att införas den 1 januari 2015.

Den nya rapporten, som beställts av Europeiska kommissionen, visar att om utvecklingsländerna fram till år 2030 ersätter freonerna HCFC/HFC i 60% av sina nya luftkonditioneringsaggregat med alternativet R290, och resterande 40% använder R32, kan effekterna av den globala uppvärmningen sänkas med 40%, jämfört med nuvarande nivåer orsakade av R22. Om blandningar som R32/HFO införs i stället för ren R32, kan en ytterligare minskning med 20% uppnås.

Alla köldmedier är mer eller mindre brandfarliga. Från mycket lättantändligt (A3) i fallet med propan (R290) till låg brandfarlighet i fallet med R32 och somliga blandningar med detta medium. Internationella säkerhetsnormer begränsar användningen av dessa gaser och ÖKO-RECHERCHE anser att propan är olämpligt för användning i system på över 9 kW eller större än 7 kW vid höga omgivningstemperaturer.

Den nyligen reviderade ISO 5149 standarden kommer att tillåta en större maximal belastning för köldmedier i kategorin “låg brandfarlighet” A2L, vilket innebär 10-12 kg. ÖKO-RECHERCHE skriver bl.a. i sin rapport: “När det gäller säkerheten är köldmedier i kategorin A2L lämpade för kyl- och/eller värmeaggregat större än 5kW”. Medan R410A fungerar bra vid normala temperaturer som typiskt finns i de industrialiserade länderna, är dess effektivitet mindre jämfört med R22 vid en högre omgivningstemperatur.

Ren R32 är närmare R22 än R410A, men visar fortfarande en skillnad på nästan 9%. R32 har en hög utloppstemperatur, vilket betraktas som en nackdel. Detta skulle kunna minimeras genom injektering av vätska eller ånga, men detta kan komma att resultera i effektivitetsförlust.