Utredning av den andra generationens förordningar från “CEN EPBD”

EUROPA – Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) refererar till de europeiska förordningar som skall beaktas vid beräkningen av byggnaders energiprestanda och system. EU gör stora ansträngningar för att utveckla förordningar som kan möjliggöra en harmonisering av olika metoder och åtgärder för att öka byggnaders energieffektivitet inom medlemsstaterna. Arbetet med att utreda den andra generationen av förordningar från ‪EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION‬ (CEN) kommer att inledas under 2015.‬

Arbetet med att granska befintliga förordningar (mer än totalt 40) inleddes sommaren 2013 och har inneburit stora förändringar. Ett par nya förordningar har tillkommit, andra har slagits samman och några har delats upp i två eller fler, och samtliga förordningar har dessutom förändrat struktur. Endast normativa frågor kommer att ingå i normsamlingen (EN), medan informativa frågorställningar sammanställs i tekniska rapporter (TR).

Enligt de senaste nyheterna från CEN kommer den offentliga utredningen om de nya förslagen till förordningar att starta i oktober 2014.

FEDERATION OF EUROPEAN HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING ASSOCIATIONS (REHVA) har inlett arbetet med att bearbeta branschens syn på förordningar från CEN EPB. REHVA har en officiell roll som samordnare i tre av CEN:s tekniska kommittéer (TC 156, 228 och 371), och i flera arbetsgrupper (WG: s) som arbetar under dem.