Login

[ajax_login]

Swegon AB

Företagsprofil

SWEGON AB är ett företag som ingår i investmentbolaget Investment AB Latour. SWEGON arbetar inom tillverkning och marknadsföring av energieffektiva ventilationslösningar. Företaget har en årlig omsättning på 3,3 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 800 anställda över hela världen.

Företaget, som har sitt ursprung i Sverige, är en global aktör inom HVAC. SWEGON har idag säljkontor i 37 länder, främst i Europa, såsom Finland, Belgien, Frankrike, Spanien och Schweiz. Det har också verksamhet i Förenade Arabemiraten. Bolagets har 11 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika och Belgien.

SWEGON:s mission är “Vi skapar världens bästa inomhusklimat för människor och miljö.” Bolagets uttalade mål är att skapa multifunktionella lösningar som kan anpassas efter kundens behov, som är lätta att förstå och installera, och samtidigt bidrar till kundens välbefinnande och en ökad hållbarhet för vår planet. SWEGON bekräftar sitt åtagande att värna om naturen genom att säga: ” Vårt mål är att bli bättre och smidigare, och generera minimal miljöpåverkan”.

SWEGON har deltagit i många projekt världen över och erbjuder inomhusklimatlösningar för många olika typer av strukturer, alltifrån kontorsbyggnader, tillverkningsanläggningar, hotell, sjukhus och laboratorier och kommersiella lokaler. Några exempel på de mer anmärkningsvärda projekten är leveransen av mer än 180 luftbehandlingsaggregat till 30 St Mary Axe i London, kanske mer känd som the Gherkin, den första miljömässigt hållbara skyskrapan i London och installationen av kylbafflar i världskända John Hopkins-universitetets undervisningslaboratorier i Baltimore, USA. Andra viktiga projekt är arbetet med Charles de Gaulles minnesmonument i Frankrike, Volkswagens glasfabrik i Dresden, leveransen av modulaggregat till operahuset i Köpenhamn och till- och frånluftsdon till Oslos operahus.

SWEGON tillverkar och utvecklar sina produkter i de svenska anläggningarna i Kvänum, Tomelilla och Arvika. En annan produktionsanläggning ligger i Kaarina i Finland och ännu en i Cantarana di Cona i Italien. Alla SWEGON:s produkter har certifierats av Eurovent.

De kvalitetsledningssystem samt miljöhanteringsprotokoll som används av SWEGON är förenliga med ISO-certifieringarna SS-EN ISO 9001 och ISO 14001.

Swegon – Produkter

SWEGON kan erbjuda ett stort utbud av ventilations- och luftkonditioneringsprodukter och lösningar. Här följer en kort översikt över de olika typer av produkter som tillverkas av SWEGON, medan en mer grundlig information av olika produktserier finns tillgänglig genom att klicka på länkarna.

Luftdon

SWEGON:s luftdon ger diskret, tyst och estetiskt tilltalande ventilation. Luftdonen är dragfria och har utformats för att smälta in i sin omgivning utan att väcka onödig uppmärksamhet.

SWEGON tillverkar många olika versioner och modeller av luftdon som tar hänsyn till användarens behov men även till hur rummet är utformat där donen ska installeras. Det finns ett brett utbud för kunden att välja mellan, inklusive takdon med infällt montage, frihängande takdon, väggdon, golvluftdon, kanalluftdon, gallerluftdon, frånluftsdon och jetspridare. Andra produkter som ingår i detta område är överluftsdon, deplcerande don, förstärkta don och renrumsdon.

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat gör det möjligt för slutanvändaren att njuta av ren och hälsosam luft. Modellerna som erbjuds är några av de mest energieffektiva modellerna på marknaden.

The air handling units combine both low operating costs and high performance and Swegon are confident that their air handling units will set the standards for all future air handling units. The air handling units are used in tandem with Swegon’s newly developed Gold control system which can be tested using the web demo below:

Låga driftskostnader kombinerat med hög prestanda innebär att man hos SWEGON är förvissad om att man sätter standarden för framtida generationer av luftbehandlingsaggregat. Testa luftbehandlingsaggregatet GOLD:s sofistikerade styrsystem direkt från webbläsaren nedan:

Datacenter cooling

SWEGON:s luftkonditioneringsapparater för serverrum och datacenter är alla utrustade med exakt temperatur- och luftfuktighetskontroll.

Aggregaten är anpassade till en känslig miljö och säkerställer optimala driftsförhållanden och hög prestanda.

Kylaggregat och värmepumpar

SWEGON har ett brett utbud av högeffektiva vattenkylda värmepumpar och kylaggregat. De olika modeller som tillverkas av företaget är luftkylda vätskekylaggregat, luftkylda vätskekylaggregat med frikyla, luft/vätskemultifunktionsaggregat, vätskekylda vätskekylaggregat, luft/vätskevärmepumpar och vätska/vätskevärmepumpar.

Samtliga kylaggregat och värmepumpar har certifierats av Eurovent och nästan samtliga produkter tillhör energiklass A, eller använder andra energieffektiva tekniker som frikyla.

Styrutrustning

SWEGON erbjuder också flera innovativa klimatkontrollsystem att kombinera med ventilation och variabla luftflödesprodukter (VAV). Detta ger användaren möjlighet att välja ett system som är anpassat efter specifika behov. Styrutrustningen finns med t.ex. elektronisk koldioxid- och temperatursensor, automatisk reglering av luftmängd, kyla och värme, och närvarostyrning via sensor/nyckelkort.

Akustikprodukter

Sortimentet med akustikprodukter innebär att kunden erbjuds komfort kombinerat med effektiv ljuddämpning. Produkterna är utformade för att minska buller som orsakas av ventilation och luftkonditioneringsutrustning. SWEGON tillverkar ljuddämpande galler för rektangulära kanaler, samt cirkulära ljuddämpare och rektangulära ljuddämpare avsedda för cirkulära och rektangulära kanaler.
                                         

Systemprodukter

Tillverkarens innovativa lösningar gör det möjligt att kombinera ventilations-, värme-, kyl- och varmvattensystem i en enda enhet. Detta multifunktionssystem med crossover-produkter samverkar och resulterar i ett komplett ventilationssystem.

SWEGONS systemprodukter inkluderar Tellus, med ventilation, kyla, värme och tappvarmvatten i en enda enhet, Aqua Link, en avancerad enhetsmodul för vattendistribution, Nestor, ett inneklimatstyrningssystem, SuperWISE, systemprodukt till system för behovsstyrd ventilation, och slutligen TBRA, som är kommunikationsenhet som möjliggör fjärranslutning.

Vattenburna klimatsystem

Kunden kan erbjudas flera lösningar i sökandet efter bättre inomhuskomfort. SWEGON tillverkar vattenburna klimatsystem som kräver minimalt med underhåll, utan dränering eller fläktar.  I SWEGON:s sortiment ingår komfortmoduler för optimal rumskomfort, kylbafflar/klimatbafflar, fasadsystem och strålningsvärme.

Swegon i Sverige

Besöksadress:
JA Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda

Postadress:
Box 336
401 25 Göteborg

Telefon: 031-89 58 00
Fax: 031-89 94 69

SWEGON har en supporttjänst som kunderna kan kontakta direkt. Man har också en helpdesk/reservdelar. SWEGON teknik svarar för service av utrustning och förebyggande underhåll.

SWEGON är närvarande internationellt genom sina många representanter runt om i världen. Dessa representanter är baserade i flera europeiska länder som t.ex. Frankrike, Ungern, Ukraina, Bulgarien, Portugal och Ryssland. SWEGON har även filialer i Australien, Sydafrika, Kazakstan, Taiwan och Förenade Arabemiraten.

SWEGON HVAC

0 plus d'infos

EUROPA – SWEGON certifieras av EU och meddelar att man stöder den uppförandekod detta innebär. På sin hemsida meddelat bolaget...

0 plus d'infos

SWEGON har i dagarna lanserat en mobil-app som är utarbetad för att hjälpa till att säkerställa enkel injustering av luftdon...

0 plus d'infos

STORBRITANNIEN – Den brittiska kylaggregatleverantör COOLMATION har bytt namn och skyltas om till SWEGON COOLING och utgör nu en del...

0 plus d'infos

POLEN – Bałtyk Tower är en modern kontorsbyggnad i Poznań som formgivits av holländska arkitekter från MVRDV och som har...

0 plus d'infos

EUROPA – SWEGON, specialiserade inom ventilations- och inneklimatsystem, har i dagarna släppt sin nya systemprogramvara ESBO, med vilken man kan...

0 plus d'infos

SWEGON:s Parasol-serie av komfortmoduler avsedda för ventilation med vattenburen kyla och värme fortsatte sin internationella framgångssaga genom att vinna första...

0 plus d'infos

EUROPA – SWEGON har lanserat avfrostningsfunktionen RECOfrost, en nyskapande plattvärmeväxlarlösning, där energieffektivitet och ekonomiska besparingar blir en positiv konsekvens.

Aggregat utrustade...

0 plus d'infos

EUROPA – Swegon har lanserat takdonet Falcon High-Flow, ett nytt, cirkulärt utformat takdon, med hög flödeskapacitet som är avsett för...

0 plus d'infos

EUROPA – Med sin senaste produkt inom akustik vinnlägger sig SWEGON om att förse kunderna med effektiv ljuddämpning och kompakta...

0 plus d'infos

TYSKLAND – SWEGON har i ett uttalande meddelat att man den 1 augusti 2014 har träffat en överenskommelse om att...

0 plus d'infos

BELGIEN – Som en del av SWEGON:s pågående strävan efter att stärka sin närvaro i Kontinentaleuropa har företaget tecknat ett...

0 plus d'infos

KINA – SWEGON Kina har tecknat ett kontrakt för att leverera luftbehandlingsaggregat och komfortmoduler till nästan 130 000 m² kontorsbyggnader...

0 plus d'infos

KANADA – SWEGON AB har förvärvat VIBRO-ACOUSTICS, en av de ledande leverantörerna av buller- och vibrationskontroll-lösningar i Nordamerika. VIBRO-ACOUSTICS grundades...

background