Login

[ajax_login]

Take 5: Thierry Pelletier IMI Hydronic Engineering


Namn : Thierry PELLETIER
Befattning : verkställande direktör
Företag : IMI Hydronic Engineering France


Vad ser du som din viktigaste uppgift?

Som direktör för det franska dotterbolaget till IMI Hydronic Engineering, bidrar mitt team och jag till att förbättra nya och befintliga HVAC-installationer genom balanseringslösningar och hydraulisk styrning (IMI-TA), reglera driftstryck, säkerställa vattenkvaliteten i installationer (IMI-PNEUMATEX) och reglera termostaten som styr värmeelement och golvvärme (IMI-HEIMEIER). Vi producerar varken värme eller kyla eller installerar de enheter som sprider den, men vi “hanterar” allt som händer i rören som ansluter dessa enheter. Vår verksamhet kan liknas vid aktiviteten i ett flygledartorn, förutom att vi hanterar vattenflöden och våra passagerare avreser och ankommer i tid, på rena och väl markerade landningsbanor, med de bästa förutsättningarna när det gäller komfort, ekonomi och säkerhet.

Vilken är det projekt eller prestation som du anser viktigast eller mest intressant i din karriär?

Att arbeta inom HVAC-sektorn är spännande. Människan sparar naturligt på krafterna, vi söker upp skugga när det blir för varmt och söker värme och skydd när det är kallt. På det viset kan man säga att vår bransch är jordnära. Vi bidrar varje dag till att förbättra säkerheten och komforten för människor. Om våra lösningar genomförts är de inte särskilt synliga, det är först när de är frånvarande eller felaktigt genomförda som det märks, t.ex. att vara tvungen att sluta operera på ett sjukhus, hälsorisker därför att livsmedel lagrats på ett undermåligt sätt, eller helt enkelt för kallt vatten i duschen eller outhärdlig värme i en lägenhet.

Förutsättningar för att vara effektiv på jobbet för att sedan koppla på fritiden under goda förhållanden, det är vad aktörerna i HVAC-branschen arbetar med. Ett spektrum av produkter och tjänster som går från design och driftsättning av alltmer effektiva anläggningar till förbrukning av primärenergi.

Vad förvånade dig (eller kanske till och med fortfarande förvånar dig) i ditt arbete?

Vad som förvånar mig även i dag är att vi kan uppnå betydande och mätbara energibesparingar med enkla lösningar som inte kan läggas ut på entreprenad!

Vad tror du är branschens största utmaning?

Vår största utmaning är att uppnå den utlovade effektiviteten, som tillverkaren garanterat, på plats hos kunden. Byggnader förbrukar en stor del av den totala energiförbrukningen, och vi förväntas respektera ekonomiska krav och miljökrav. Vid byte en uttjänt utrustning förväntar sig kunden avkastning på sin investering. Men för att nya produkter ska kunna leverera den utlovade prestandan krävs idag alltmer precisa driftsförhållanden. Om löftena inte infrias är det inte bra för någon.

För att vara pragmatisk: för att innovativa produkter ska komma till sin rätt behövs en omfattande förståelse av samspelet mellan komponenterna i systemet och en implementering som är komplett och felfri. Även om aktörerna i HVAC-branschen generellt sett är kompetenta var och en inom sitt område, så medför de ökade kraven på högre energieffektivitet nödvändigheten av en helhetssyn på hela anläggningen och därmed en övergripande förståelse för den hydrauliska installationen. Kort sagt, det räcker inte att bara köpa en Stradivarius för att spela bra musik: förutom en begåvad musiker behövs såväl en stråke av kvalitet som en välstämd fiol för att uppnå den perfekta tonen.

Hur ser framtidsprognosen ut för värme, ventilation och luftkonditionering?

Bevara miljön samtidigt som man fortsätter att leva med vår tid är en stimulerande uppgift. Att spara ytterligare en kWh eller ett ton CO² kommer att bli allt svårare. Alltmer sofistikerade lösningar kommer att växa fram och kunden kommer med rätta att fordra att besparingarna mäts och löften hålls. Detta är en spännande utmaning.

background