Login

[ajax_login]

Webbplats för ventilationsinstallatörer, kan det vara viktigt?

En egen webbplats för ventilationsinstallatörer eller värmeinstallatörer, är det nödvändigt? Ja, det kan det vara. Vi ska försöka svara på varför i den här texten.  Det står ju fler saker på spel än att helt enkelt bara ha en egen webbplats. Den ska synas ordentligt så att befintliga kunder och andra kontakter lätt hittar dit, och allra helst ska förstås potentiella kunder också hamna på just din webbplats. En väl konstruerad webbplats kan generera kvalificerade s.k. ”leads” och i slutändan utveckla din försäljning. Det är därför det är mödan värt att engagera en professionell webbkreatör, som ju är expert inte bara på att skapa webbplatser, utan också på uppföljning och utveckling allt eftersom kundens behov ändras.

En effektiv webbplats innebär att du som är värme- och ventilationsinstallatör väsentligt kan förbättra dina chanser på en marknad med särskilt god tillväxt. Det är därför det är mödan värt att engagera en professionell webbkreatör, som ju är expert inte bara på att skapa webbplatser, utan också på uppföljning och utveckling allt eftersom kundens behov ändras.

 

En bra webbplats med effektiva landningssidor innebär leads av hög kvalitet

Vad är nu lansdningssidor och leads? Landningssidorna är de sidor på en webbplats som en besökare “landar på”, alltså först hamnar på, när han/hon skrivit in vissa kombinationer av sökord i  en sökmotor som t.ex Google.

Sidorna är specifikt designade och starkt riktade mot en viss målgrupp, tjänst eller sökord. Målet med en landningssida är att besökaren ska få all nödvändig information för att kunna fatta ett köpbeslut eller be om att bli kontaktad för att få mer information.

Och ”leads”, vad är det? Det är en enkelt uttryckt en kundkontakt, någon som sökt information och hamnat på din landningssida, alltså en person att kontakta direkt för att sälja till och göra affärer med. Det kan röra sig om befintliga kunder, men minst lika intressant är det förstås att locka till sig nya kunder, så att försäljningen och kundkretsen kan öka.

Marknaden för värme- och ventilationsinstallatör är en intensiv och aktiv marknad. Att ta hjälp av en kompetent webbexpert när du skapar din webbplats innebär i slutänden förbättrade affärsresultat. Tillsammans med webbkreatören definierar du den bästa strategin för just din webbplats.  Detta kommer att inbegripa att skapa landningssidor av god kvalitet.

 

Flera faktorer kompletterar varandra när man skapar en landningssida

– Valet av relevanta sökord. En professionell kreatör av webbplatser inom  värme- och ventilationsbranschen har ingående kunskaper om HVAC-sektorn som en naturlig följd av många års erfarenhet på denna marknad. En noggrann analys av vilka sökord som genererar bäst resultat säkerställer effektiviteten av din digitala marknadsföringsstrategi.

– Skapa dina landningssidor. En professionell kreatör av webbplatser inom  värme- och ventilationsbranschen följer en princip: “en kombination av sökord innebär en möjlig landningssida”. Det betyder att en kunnig person inom värme- och ventilation helst ska skriva en egen landningssida för varje enskild kombination av sökord. Både sökmotorerna och kunden ska hitta fram till landningssidan.

– Förbättrad sökmotoroptimering (SEO). Titel, förekomst av sökord, etc… för att vara effektiv bör en landningssida optimeras i enlighet med reglerna för de algoritmer som styr sökmotorerna. Detta ger självklart webbexperten råd om.

 – Utformningen av din webbplats. Landningssidorna kan vara intressanta och optimerade när det gäller SEO, de kommer ändå inte att vara effektiva om de är alltför spartanska, alternativt alltför röriga. Webbplatsen och alla dess olika komponenter, från förstasidan på webbplatsen till t.ex. landningssidorna, bör vara väl utformade. En av de viktigaste komponenterna är givetvis själva kontaktformuläret, som den intresserade läsaren ska kunna aktivera/fylla i etc, för att snabbt kunna bli kontaktad.

 

Utmaningen för en lyckad webbplats för värme- och ventilationsinstallatörer stavas konvertering

Att skapa en webbplats för värme- och ventilationsinstallatörer har ett mål: att generera leads, eftersom leads är personer som är intresserade av just din produkt eller tjänst. Att konvertera leads innebär att skapa affärsmöjligheter och knyta till sig framtida kunder. Bästa sättet att göra detta är att använda ett s.k. “Lead Center”, det vill säga en organisation som kan hantera de leads som kommer in till din webbplats. Ett lead center ska behandla de kontakter som genererats via kontaktformuläret snabbt, inom 48 timmar, för att vara effektivt. Ett lead center ska optimera konverteringsfrekvensen, alltså se till att alla som vill bli kontaktade snabbt blir det, innan någon annan (en konkurrent t.ex ) tar hand om din potentiella kund.

Genom att samarbeta med en kompetent webbkreatör och ett lika kompetent lead center kommer din HVAC-webbplats att vara effektiv. Din digitala prospektering kommer att underlättas, vilket i praktiken kommer att förbättra din försäljning.

background