Login

[ajax_login]

Diego Lopez, GFF

 

HVAC Intelligence fick en stund med Diego Lopez, vd på GFF (Générale Frigorifique France), och vi talade om hur han ser på HVAC-branschen idag.

 

I Sverige är GFF inte så välkänt, kan du först berätta lite om dig själv och företaget?

GFF är den största franska distributören av luftkonditionerings- och kylprodukter och omsätter mellan 100-110 miljoner euro per år. Och jag har sedan tio år haft förmånen att vara vd för GFF.

I år firar vi 80-årsjubileum och det faktum att vi samarbetar med 95% av Frankrikes installatörer och 5% av alla småskaliga företag inom tillverkningssektorn. GFF arbetar uteslutande med BtoB-marknaden.

 

GFF är en del av en stor internationell koncern, Beijer-Ref. Vad finns det för fördelar med det?

Det medför främst fördelar när det handlar om förhandlingar av olika slag. Att ingå i Beijer Ref-koncernen innebär kommersiella och logistiska fördelar, särskilt i förhandlingar med leverantörer. Som distributör består 80% av vår verksamhet av att köpa och sälja varor, då är det är klart att det är en fördel att ingå i ett stort nätverk.

En annan fördel är att om en av våra produkter är slut kan distributörer i andra länder ibland hjälpa till. När nya eller exklusiva produkter ska lanseras i Frankrike finns oftast dokument av olika slag redan tillgängliga på andra språk, och vi behöver bara översätta dem för att kunna erbjuda produkten i Frankrike.

 

Vilka är de största hinder GFF möter?

Det är svårigheterna som uppstått sedan två år, nämligen att följa de regler och bestämmelser som gäller, eller kommer att gälla, vätskor. Vad som är lagligt idag kanske inte är det imorgon, vilka vätskor som t.ex. är disponibla idag kanske inte kommer att vara det senare, etc.

Det är mycket komplicerat i vår position som återförsäljare, eftersom vätsketillverkare, komponenttillverkare och maskintillverkare fortfarande inte är i fas. Allt utvecklas: vätskorna såväl som begränsningarna av energiförbrukningen. När förutsättningarna ändras i den här takten undrar man hur det kommer att se ut om några år, hur många plustecken i energiklassen A kan man lägga till?

Det är en tävling i allt och det är ett mycket komplicerat läge för distributörer. Till exempel ingår det i våra uppgifter att hålla lager. För några år sedan var en produkt aktuell i 4- 5 år. Idag kommer nya sortiment nästan varje år. Vi är därför tvungna att arbetar med ett strikt kontrollerat flöde av alla produkter.

 

När nu talar om regleringar, hur ser F-gasförordningen ut just nu?

Den första regleringsåtgärden berörde installatörer: man måste nu ha ett särskilt intyg för att få lov att hantera köldmedier. Sedan början året har denna begränsning utvidgats till att gälla även för de som arbetar med förladdade system som kräver en anslutning på plats. GFF respekterar givetvis förordningen och säljer följaktligen luftkonditioneringsanläggningar enbart till leverantörer som innehar rätt intyg. Men vi ser att många andra distributörer fortfarande säljer till installatörer utan intyg, vilket är beklagligt.

Annars är förordningen mycket bra för marknaden, eftersom den på lång sikt innebär att alla installatörer kommer att vara tekniskt utbildade och kompetenta när det gäller köldmediehantering,.

När det gäller vätskor är situationen mycket komplicerad, särskilt för kylning. HFO förekommer men de komponenter som behövs för en fullständig installation finns inte alltid tillgängliga. Till exempel finns det certifierade kompressorer för R448A och R449A men inga tryckregulatorer. Det är lite som att ha en bil utan hjul.

Om man t.ex. gör en teknisk-ekonomisk analys ser man snabbt att R404A fortfarande är den bästa lösningen för applikationer anpassade för lågtemperaturprestanda. Vi står inför ett hinder, men vet inte hur vi ska komma runt det för att gå vidare.

Om man ser på luftkonditioneringssidan orsakar användningen av R32 problem när det gäller transport och förvaring, eftersom det är en brandfarlig produkt. Alla tillverkare inom luftkonditioneringssektorn har inte anpassat sitt sortiment ännu, även om de generellt sett är bättre organiserade än tillverkarna inom kylsektorn. Jag tror att användningen av R32 kommer att börja öka under 2016 och sedan verkligen ta fart under 2017.

 

Och hur är situationen för de naturliga köldmedierna?

Jag tror att det finns tillräckligt med utrymme på marknaden för många olika typer. I framtiden kommer det inte att finnas ett mirakelköldmedium som fungerar för allt, utan förmodligen en för varje applikation. Det kommer att försvåra jobbet för installatörerna, eftersom de kommer att behöva att ha fler produkter och verktyg för att kunna arbeta med alla olika typer av köldmedier.

Jag är säker på att HFO kommer att användas även i framtiden, naturliga köldmedier kommer inte att helt ta över deras plats och ersätta överallt.

 

Ni har etablerat ett samarbete med många tillverkare, men framför allt med den koreanska jätten Samsung. Kan du berätta mer?

Gärna, vi påbörjade ett samarbete när det gäller distribution med Samsung för ungefär fem år sedan. Samarbetet går ut på att GFF distribuerar Samsungs sortiment till installatörer inom kylsektorn.

Vi började med mindre luftkonditioneringsenheter, men började snabbt marknadsföra ett utökat sortiment. Samsung tar fram många innovativa produkter, både när det gäller utformning och utvecklingen av s.k. “smarta”, uppkopplade eller anslutna, produkter. Det är ett område där Samsung ligger före i utvecklingen.

Varumärket åtnjuter inte samma renommé inom området luftkonditionering som i den högteknologiska sektorn, men Samsung investerar för att råda bot på detta, särskilt inom tjänstesektorn. Kvaliteten på till exempel deras hotline har förbättrats betydligt, och det är något som kunderna börjar lägga märke till nu.

Samsung har traditionellt haft en BtoC-kultur, men har anpassat sig mycket snabbt och enkelt till BtoB. Vi kan se denna strategiska övergång till BtoB med t.ex. lanseringen av deras tak-kassett 360°; en ny produkt avsedd för kontor, butiker och restauranger.

 

Hur kommer det senaste COP21-fördraget att påverka branschen?

För luftkonditioneringsbranschen tror jag att fördraget kan vara bra. Eftersom det kommer att införas fler och fler restriktioner i fråga om buller, energi eller föroreningar, kan luftkonditionering komma med svar på några av de restriktioner som kommer att introduceras.

Ibland kan restriktioner och förbud blåsa nytt liv i en verksamhet. Så var fallet med förbudet mot R22, som ökade omsättningen inom kylbranschen. Det kommer bland annat att finnas en mängd enheter som behöver ersättas.

 

Idag drivs lagar och förordningarna i Europa oftast fram av EU och dess medlemsländer. Tror du det amerikanska systemet, med lobbygrupper såsom AHRI, som sätter upp sina egna regler, kan lära oss något?

Det står klart att det är omöjligt att praktiskt genomföra vissa bestämmelser som har beslutats av politikerna. Jag tror att vi måste ta det bästa av två världar, särskilt när det gäller att kontrollera att det är möjligt att genomföra de överenskomna åtgärderna.

Ett exempel på en bestämmelse som är omöjlig att omsätta i praktiken är de nya reglerna för spårning av avfall. När en mindre kylentreprenör, som ju endast tar hand om små mängder köldmedier per kund, skickade en flaska för återvinning, behövde han förut bara fylla i ett enda formulär för avfallsspårning per flaska. Nu måste installatören fylla i ett formulär för avfallsspårning för varje enskild vätskeåtervinning, vilket dels skapar merarbete för installatörerna på daglig basis, dels skapar stora problem för hela leveranskedjan.

Köldmedietillverkarna uppskattar att man kommer att behöva handskas med cirka 400 000 fler formulär med denna nya regel! Det är redan nu svårt att hantera all dokumentation för stora, väl organiserade grupper, men små, oberoende installatörer riskerar att drunkna i pappersarbete.

Ett av problemen är att kraven på dokumentation inte är enhetlig i hela Europa. I Frankrike är man t.ex. inställd på att genomföra de nya reglerna, men det är nödvändigtvis inte fallet för några av våra grannländer. Detta ger upphov till konkurrensproblem i gränsområdena och de franska installatörerna kommer att vara i underläge jämfört med sina konkurrenter.

 

Kan inte digitala register vara lösningen på problemet?

Jag vet inte om jag skulle säga att digitala register kommer att lösa problemet med ökande krav på administration, men det kommer säkert att underlätta. Vi kommer att arbeta allt mer med digital arkivering, men jag tror att det kommer förenkla mer på medellång sikt än på kort sikt.

 

Innovation är en nyckelfråga för branschen, men allmänheten är inte nödvändigtvis informerad. Bör fler insatser göras i den riktningen?

En av de viktigaste faktorerna för köparen som ska handla en ny luftkonditioneringsapparat är själva designen; hur ser den ut? Innovationer inuti apparaten, de som rör t.ex. energi- eller elektronikkomponenter bryr sig slutkunden egentligen inte mycket om.

Den typ av innovation som märks mest är att många av våra produkter är anpassade för att anslutas eller koppla upp sig med. Det tycker jag att vi inte kommunicerar om tillräckligt. Kunderna måste få mer information om vilka produkter man kan ansluta sig till via WiFi eller Bluetooth, vilka som kan styras via smartphones , etc.

Samsung ligger mycket långt fram i detta avseende, de har utvecklat många anslutna produkter och kommunicera bra med sina kunder.

Jag tror att de allra flesta slutkunder egentligen inte bryr sig om tekniska innovationer. Man vill bara en apparat som förbrukar mindre energi, bullrar mindre och är snygg. Tekniska förklaringar är mindre intressanta för den genomsnittliga kunden, som vanligtvis inte bryr sig så mycket om tekniska finesser som att kunna vara ansluten och styra sina apparater på distans.

 

Diego Lopez, har du något som ligger dig varmt om hjärtat och som du vill tillägga?

Ja, jag vill betona att luftkonditioneringen verkligen är en angelägenhet för BtoB. Jag är mycket bekymrad över att se stormarknader och varuhus som säljer luftkonditioneringsapparater till slutkunder, som om det vore en standardprodukt, färdig att ta i bruk när man tagit den från hyllan.

Jag hoppas att de nya normerna kommer att bidra till att folk förstår att luftkonditionering är en teknisk sektor och att man måste vända sig till en tekniskt kunnig, professionell yrkesman. Stormarknader och varuhus använder sig av underleverantörer för installationerna och pressar priserna. Det innebär mycket liten marginal för underleverantören. Installationstjänster är mycket specialiserade och hårt kontrollerade, och fel installerade anläggningar kan leda till en hel del tvister. Det finns en verklig risk för att hela luftkonditioneringsbranschen förlorar såväl ur kvalitetssynpunkt som image gentemot slutkunden. Det är en viktig fråga i det långa loppet.

 

background