Solenergi på Buckingham Palace

Solenergi på Buckingham Palace är inte så märkligt som det låter. Buckingham Palace, där ju drottningen av Englands och delar av den brittiska kungliga familjen residerar, kan i framtiden övergå till solenergi, enligt ett förslag från den brittiska kronan.

Det gigantiska residenset har pekats ut som en av de minst energieffektiva byggnaderna i Storbritannien. Men nu finns alltså ett förslag om ett upprustningsprojekt som ska göra slottet lite grönare, ett projekt som har en budget på 369 miljoner pund (ungefär 4220 miljoner kronor).

Naturligtvis kommer inte hela budgeten att gå åt till att investera i solenergiteknik, men slottets energiförbrukning kommer att spela en inte helt oviktig roll när man fastställer hur man bäst ska modernisera och renovera slottet. Upprustningsarbetet kommer främst att genomföras för att minska risken för allvarliga brand- och vattenskador, men solpaneler kommer också att installeras på slottets tak.

Det är inte första gången som man försöker förbättra energieffektiviteten i det gamla slottet, som faktiskt har anor sedan 1600-talet. Det blev kungahusets huvudsakliga bostad först 1837, när drottning Victoria besteg tronen. Sedan 1994-95 produceras en del av byggnadens värme och varmvatten av ett kombinerat värmekraftverk och värmepannor. Energieffektiv LED-belysning är också installerad i delar av slottet.

Sedan förslaget lagts går diskussions vågor höga i Storbritannien. Det är inte alls självklart att man i parlamentet kommer att komma överens om budgeten eller att man alls går med på att betala för en upprustning av kungahusets bostad.

150 000 personer har hittills skrivit under den petition som kräver att kungahuset självt, snarare än skattebetalarna, ska stå för notan. Man siktar mot att 200 000 underskrifter i slutänden ska samlas in.

Enligt förslaget skulle solpanelerna att stå för blygsamma 5% av den totala elkonsumtionen i slottet, men kunna komma att uppgå till 10% i ett senare skede. I samma förslag står dessutom att till och med användning av biogas skulle kunna övervägas.

Nu återstår det bara att se hur det går med frågan om vem som ska betala för upprustningen, solenergi på Buckingham Palace blir en sanndröm…