Naturliga köldmedier i tåg i Tyskland

Naturliga köldmedier i tåg kan vara framtidens melodi i Tyskland. Webbtidningen hydrocarbons21.com som skriver särskilt om naturliga köldmedier, rapporterar nämligen om att det statliga, tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn planerar att installera luftkonditioneringsanläggningar som kyls enbart av naturliga köldmedier i sina tåg från år 2020 och framåt.

Just nu testar Deutsche Bahn en ny teknik – med stöd från det tyska miljöministeriet (BMUB) – ett luftkonditioneringssystem som drivs med luft och utan att använda fluorerade köldmedier.

Detta är ett steg i rätt riktning för Tyskland när det gäller att efterleva F-gasförordningen, som kräver att användningen av fluorerande vätskor ska minska med 80% fram till 2030.

Luftkonditioneringssystemet i fråga har redan testats i full skala i södra Tyskland. Tekniken som provats tar luft från omgivningen och expanderar den med hjälp av en turbin. Trycksänkningen resulterar i lägre temperatur, som kyler tågkupén genom användningen av en luft-luft-värmeväxlare. Slutligen komprimeras luften till normalt tryck och släpps ut.

Denna lösning fungerar alltså utan släppa ut några föroreningar alls och är lätt att underhålla. Det betyder att den skulle kunna utgöra en mycket bra alternativ till befintliga system. Det är dock fortfarande oklart om driftskostnaderna över tiden är lägre än andra alternativ.