Samsung öppnar nya verksamheten SEACE i Nederländerna

Samsung öppnar nya verksamhetsenheten SEACE i Nederländerna, närmare bestämt i Amsterdam. Det är inte en fråga om att helt enkelt skapa ett holländskt dotterbolag, utan Samsung bildar en ny europeisk verksamhetsenhet som, enligt bolaget, har till syfte att “konsolidera den verksamhet som hittills hanterats av Samsungs 17 europeiska dotterbolag”. Den nya enheten, som döpts till Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE), kommer att vara i drift från och med januari 2017.

Den koreanska tillverkaren Samsung Electronics, vars luftkonditioneringsdivision räknas som en av de ledande på den europeiska marknaden för HVAC-produkter, har beslutat sig för att satsa mer i Europa. Enligt Samsung är valet att installera den nya verksamheten i just Nederländerna av strategisk art, eftersom man förutser en stark utveckling på marknaden för produkter för  inomhusklimat i Europa. Med prognoser som når upp till 4,2 miljarder dollar fram till 2020 är Europa den näst största marknaden för luftkonditionering för privat bruk.

Samsung, som nyligen presenterat en ny produkt med kreativ design (Cassette 360) inom just luftkonditionering avsedd för privat bruk, åtnjuter en ökande popularitet på den europeiska marknaden, mycket tack vare en oftast väl fungerande kundservice.

Byung-Sam Suh, vice vd för Digital Appliance Business hos Samsung Electronics, förklarar att Samsung satsar mycket på innovation: ”Våra lösningar för inomhusklimat, som är både innovativa och effektiva, kan förändra situationen på marknaden. Vi vill fördubbla vår europeiska försäljning av luftkonditionerings- och värmelösningar till 2020. För att uppnå detta förlitar vi oss på bl.a. en starkare marknadsföring.”