Bitzer öppnar kontor i Kenya

Bitzer öppnar kontor i Kenya, en nyhet eftersom den tyska tillverkaren av kompressorer inte själva funnits på plats tidigare. Man satsar först och främst på Nairobi där man alltså nyligen invigde sitt alldeles nya kontor.

Företaget skriver i ett pressmeddelande att man ser de enorma tillväxtmöjligheter som erbjuds i östra Afrika och önskar ”bättre känna till situationen på marknaden”. Det är därför en logisk följd att installera sig närmare slutanvändaren, menar man.

Bitzer skriver att landets befolkningstillväxt leder till ökad efterfrågan på olika typer av kylprodukter till varierande sektorer, som t.ex. stormarknader, livsmedelsindustrin, och blomster- och trädgårdsindustrin. Sjukhus, administrativa byggnader och hotell kräver också kyl- och luftkonditioneringsteknik som de kan lita på. Kolvkompressorer tenderar att vara den vanligaste lösningen, följt av de mer sällsynta skruv- och scrollkompressorerna.

Förutom de nya kontoren planerar Bitzer också att öppna ett tekniskt center nästa år för att ge tekniskt stöd till användare på plats.

”Vi har nyligen underlättat direktimport av Bitzers varor från Tyskland genom våra lokala partner Frigitec Supplies Ltd. Kunderna kommer därför att ha tillgång till en stor mängd certifierade produkter från Bitzer till rimliga priser”, säger Stefan Leitl, vd för Bitzer Mellanöstern.